Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. mars 2010 kl 19.45 Ut i naturen: Den ville laksen

Ny viten om laksen

Den ville laksen: Laksen svømmer flere hundre kilometer inn i landet for å finne en god gyteplass. (Foto: Gunnar O. Nilsen)
Den ville laksen: Laksen svømmer flere hundre kilometer inn i landet for å finne en god gyteplass. (Foto: Gunnar O. Nilsen)
Laksen som dyreart er svært gammel. Gjennom årtusener har den vært viktig for oss nordmenn. Hvordan tilbringer laksen sitt liv i de nesten 700 lakeselvene her i landet?

I dette programmet følger vi laksen flere hundre kilometer innover i landet etter at den har oppholdt seg i havet i sine tre første år. Svømmeturen opp elvene er svært strabasiøs, før den finner fram til gyteplassen, og ikke minst, har valgt seg sin make.

Intens konkurranse
Under den rolige vannflaten foregår en intens konkurranse mellom individer med ulike genetiske egenskaper. Vi får ta del i alle detaljene av strategier, kurtise og slossing. Og forstår etter hvert at her er det ikke snakk om en elv befolket av fisk, men individer med personlighet.

Lakseyngel på nært hold
I tillegg kommer vi lakseyngelen på nært hold, helt fra gytestadiet, gjennom hele vinteren, på vei ut av lakserognet, gjennom det sårbare plommesekk-stadiet og de første tre leveårene i elva. Etter å ha utviklet seg til smolt tar de endelig beslutningen om å snu og følge elva medstrøms til det åpne havet.

Norsk dokumentar, reprise fra 2002.
Produksjon: Pegon Film; Unni og Gunnar O. Nilsen.
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, mobil 93496759, bjørg.langeland@nrk.no
Pressekontakt: Sidsel Mundal 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 Publikumssevice
Ny viten om laksen

Den ville laksen: Laksen svømmer flere hundre kilometer inn i landet for å finne en god gyteplass. (Foto: Gunnar O. Nilsen)
Den ville laksen: Laksen svømmer flere hundre kilometer inn i landet for å finne en god gyteplass. (Foto: Gunnar O. Nilsen)
Laksen som dyreart er svært gammel. Gjennom årtusener har den vært viktig for oss nordmenn. Hvordan tilbringer laksen sitt liv i de nesten 700 lakeselvene her i landet?

I dette programmet følger vi laksen flere hundre kilometer innover i landet etter at den har oppholdt seg i havet i sine tre første år. Svømmeturen opp elvene er svært strabasiøs, før den finner fram til gyteplassen, og ikke minst, har valgt seg sin make.

Intens konkurranse
Under den rolige vannflaten foregår en intens konkurranse mellom individer med ulike genetiske egenskaper. Vi får ta del i alle detaljene av strategier, kurtise og slossing. Og forstår etter hvert at her er det ikke snakk om en elv befolket av fisk, men individer med personlighet.

Lakseyngel på nært hold
I tillegg kommer vi lakseyngelen på nært hold, helt fra gytestadiet, gjennom hele vinteren, på vei ut av lakserognet, gjennom det sårbare plommesekk-stadiet og de første tre leveårene i elva. Etter å ha utviklet seg til smolt tar de endelig beslutningen om å snu og følge elva medstrøms til det åpne havet.

Norsk dokumentar, reprise fra 2002.
Produksjon: Pegon Film; Unni og Gunnar O. Nilsen.
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, mobil 93496759, bjørg.langeland@nrk.no
Pressekontakt: Sidsel Mundal 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 Publikumssevice