Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 24. desember 1998 kl 23.55 Midnattsmesse i Roma

Midnattsmesse i Roma (t)


NRK1 Julaften torsdag 24. desember kl 23.55
Midnattsmesse i Roma

Midnattsmesse fra Peterskirken
De fleste steder i verden starter julefeiringen den 25. desember. Dette markeres mange steder med midnattsmesser, og tradisjonen tro overføres også i år julenattsmessen fra
Peterskirken i Roma under ledelse av pave Johannes Paul II.
Mer enn 20.000 mennesker deltar i denne messen, som overføres direkte til mer enn 60 land over hele verden.
Peterskirken er Den katolske kirkes hovedkirke. Den er bygget over det man antar er apostelen Peters grav. Peter ble regnet som den fremste blant apostlene, og paven, Peters etterfølger, regnes som den fremste av Den katolske kirkes biskoper.

Pave Johannes Paul II
Det er i år 20 år siden Johannes Paul II ble pave. Da han tiltrådte, kunngjorde han at årene fram mot år 2000 skulle regnes som en lang adventstid for at de troende kunne forberede seg åndelig og mentalt på 2000-årsjubileet for Jesu fødsel.
Julens budskap handler om at Gud selv ble menneske, og dette har vært noe av en ledetråd under pave Johannes Paul II pontifikat. Hans første encyklika, eller rundskriv, kom i mars 1979 og het \"Menneskenes Frelser\".
- Menneskets verdighet har sin ytterste grunn i menneskets gudelighet, sier paven, og dette temaet understrekes i julehøytiden, som er feiringen av at Gud selv ble menneske.
NRK1 torsdag kl 23.55

Bilde elektronisk via NTB/Data-tv/Internett
Det er 20 år siden pave Johannes Paul II ble pave og overhode for Den katolske kirke. Også i år leder han årets julenattsmesse fra Peterskirken i Roma. (Foto-NTB)

Direkte sendt gudstjeneste fra Roma
Ved: Pave Johannes Paul II
Norske komentarer ved: Nonne i Donikanerordenen Anne Bente Hadland
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53