Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 17. mars 1999 kl 22.00 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 onsdag 17. mars kl 22.00
Schrödingers katt

Oppdatert melding

Darwins teorier inn i meteorologien

Vær, vind og temperaturforandringer kan ha biologiske årsaker. To framstående engelske forskere har nå kastet fram en teori som fører Darwin inn i meteorologien.
Dette er et av temaene som Schrödingers katt belyser nærmere i kveldens sending.
Forskerne hevder at når små organismer i havet dør, virvles små partikler fra organismene opp i lufta. Der setter de i gang kjemiske prosesser som fører til skydannelse.
Organismene er genetisk programmert til en slik luftferd, framholder de to forskerne. Men hvorfor har de dette arvestoffet? De to biologene ender opp i samme svar, selv om de tilhører to helt forskjellige vitenskapelige tenkemåter og tradisjoner.
Reporter er Sverre Krüger.

Klart for kloning av mennesker
To år etter at sauen Dolly ble skapt ved kloning, er forskere klare for å klone mennesker. I Schrødingers katt møter vi forskere som har fått tilbud fra pengesterke mennesker som ønsker å få klonet en kopi av seg selv. Og det fins muligheter i flere land, fordi forskere er villige til å bryte barrierer.
Til nå har forskningen på kloning av mennesker for det meste tatt sikte å lage reservedeler til syke mennesker. For ut fra et klonet embryo, en cellekutur, kan man dyrke fram hud, vev eller organer som kan brukes til å helbrede syke pasienter. Nå går altså utviklingen videre, for stadig flere forskere sier også ja til å skape mennesker ved kloning.
Reporter: Jon Hagen.
NRK1 onsdag kl 22.00

Fra forskningsredaksjonen i NRK Sør- Trøndelag
Produksjonsleder: Ingrid Wold
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123