Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 14. mars 1999 kl 19.00 Søk

Søk (ttv)


NRK1 søndag 14. mars kl 19.00
Søk (7)

Om tilgivelse i \"Søk\"
- Jeg tror det finnes mye god bot i en vanlig blomsterbutikk, sier Paul Leer- Salvesen, som er dosent i etikk ved Høgskolen i Agder. Han er gjest hos programleder Anne Ardem i \"Søk\" i kveld.
Paul Leer-Salvesen har skrevet en bok om tilgivelse, basert på brev fra barn, unge og voldsofre om dette temaet. Tidligere har han skrevet en bok grunnlagt på intervjuer med tretten drapsdømte personer, temaet var skyld. Nå er han opptatt av tilgivelse.
- Vi kan ikke kreve å bli tilgitt. Man kan be om det, men ikke kreve.

Når kirken ber om tilgivelse
Leer-Salvesen snakker også om de virkelig store overgrepene, hvor nettopp det å tilgi kan være svært vanskelig. Han mener at gjerningsmann og offer på hver sin kant må søke tilgivelse pr. stedfortreder. Det er for mye forlangt at et voldtektsoffer skal tilgi sin gjerningsmann.
Men hva skjer når Kirken ber om tilgivelse ? Denne problemstillingen har reporter Ole Andreas Holen tatt for seg. Tidligere har Kirken bedt taterne om tilgivelse. Den har sagt seg medskyldig i barnekidnapping, for ikke å ha protestert mot sterilisering av taterjenter og for å ha gitt omstreifere ett urettmessig sinnsykestempel.
Jostein Vist var den siste generalsekretæren for Norsk Misjon Blant Hjemløse. Han er ikke uten videre enig i at kirken ba om tilgivelse:
- Vi var de eneste som talte taternes sak mot storsamfunnet, sier han.

Hvem bør bes om tilgivelse?
Men bør kirken også be tyskerbarna om tilgivelse? Mange dåpsattester ble forfalsket i årene 1945 og 1946 av prester for at opphavet skulle skjules. Biskop Odd Bondevik sier at tilgivelse er kjernen i evangeliet, og at også kirken må be om tilgivelse for begåtte overgrep. Bør også homofile og lesbiske bes om tilgivelse ?

Avhandling om skam
- Uten skam er det ikke mulig å ha noen moral!
Det sier dr. philos Knut Inge Riksen, som har skrevet en avhandling om skam. Han mener skamfølelse også kan være noe positivt. Den gjør at vi blir mer mottakelige for andre menneskers behov.
Producer Astrid Aakra undersøker også hvordan japanerne oppfatter skambegrepet. Hiroko Kimura gir oss svaret.
NRK1 søndag kl 19.00

Bilde (via Scanpix/Data- tv/Internett)
Paul Leer-Salvesen snakker med Anne Ardem,om tilgivelse i kveldens \"Søk\".

NB! Bildet må kun brukes i forbindelse med omtale av NRKs programmer
Programleder: Anne Ardem
Egenprodusert magasin om religion og livssyn
Innslagsansvarlig: Egil Stray Nordberg tlf. 23 04 82 51
Prosjektleder: Kristin Norset tlf. 23 04 26 33
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53