Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 6. desember 2000 kl 22.00 Visjoner og illusjoner?: Lars Kilevold

Visjoner og illusjoner?: Lars Kilevold (

NRK1 onsdag 6. desember kl 22.00
Visjoner og illusjoner (2:3)

Lars Kilevold starter verdens første Internettparti

Kjipe- Lars gjorde knallsuksess på 80-tallet med hitlåten \"Livet er for kjipt\". Siden er han blitt kjent som grunnleggeren av Freetrax, \"verdens første demokratiske plateselskap\". Nå vil han innføre elektronisk demokrati i samfunnet. Dette er hans visjon, og denne får han presentere i på NRK1 i kveld.

- I dag har vi indirekte demokrati. Vi har partier som har meningspakker med omtrent det samme innholdet. Vi velger representanter til å stemme for oss. Det fungerer dårlig. Den politiske interessen er lav. Jeg tror vi ville engasjert oss mer om vi følte vi fikk delta mer aktivt, sier Kilevold. Løsningen mener han ligger i internett.

Teknologien åpner for det virkelige folkestyret. Via internett kan alle saker som skal opp i Stortinget, stemmes over, og stortingsrepresentantene kan nå representere folkets virkelige vilje. Behovet for politiske partier opphører.

- Internett åpner for at man for første gang kan få virkelig demokrati. Via mitt parti kan du selv stemme i alle saker. Målet er å få en representant inn på tinget ved neste Stortingsvalg. Representanten stemmer det flertallet av partiet har stemt på via nettet. Det er direkte demokratisk. Vi starter et parti som skal realisere denne visjonen. Partiet heter Antipartiet. Vi åpner en web hvor folk kan melde seg inn i Antipartiet og avholder prøveavstemminger fram til neste stortingsvalg. Da er målet å få minst én representant inn på tinget, forteller Lars Kilevold.

Om serien
Historiske endringer, nye tankeretninger og oppfinnelser har ofte oppstått ved at et enkeltmenneske har hatt en visjon eller en god idé. Ofte blir dette nye møtt med skepsis og motstand. De som får gjennomført sin visjon, er derfor alltid sterke personligheter med vilje til å overvinne alle vanskeligheter for å nå målet. Gjennom en serie portretter av visjonære vil vi komme nærmere inn på - og kanskje også forstå mer av - de tanker og prosesser som foregår i og rundt mennesker som ønsker å forandre \"verden\".

Vi lever i en tid med fokus på kortsiktige gevinster og ekstrem selvrealisering. Derfor er det interessant å trekke frem mennesker med perspektiver utover egen navle.

I forrige runde av \"Visjoner og illusjoner\" som ble sendt i vår, fikk tre unge mennesker slippe til. I denne runden har tre modne mennesker fått hver sin halve time. Først ute var Eva Joly, og i det tredje og siste programmet møter vi Fred Olsen.

NRK1 onsdag kl 22.00

Kulturdokumentar fra Nordisk film
Regissør: Gry Winther
Pressekontakt NRK: Anne Bekkevold, 23048956, anne.bekkevold@nrk.no