Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 15. november 1999 kl 21.05 Folkets århundre: Geriljakriger

Folkets århundre: Geriljakriger (ttv)


NRK2 mandag 15. november kl 21.05
Folkets århundre (23:26) Geriljakriger

Vietcong slår ut stormakten USA

Etter blodige kamper med nasjonale opprørsstyrker måtte den gamle kolonimakten Frankrike gi tapt og trekke seg ut av Vietnam i 1954. Noen år senere, 1961, havnet amerikanerne i samme hengemyr, og i over ti år ble verden vitne til en grufull krig som endte med full ydmykelse for USA.
Det utrolige skjedde at verdens mektigste nasjon, med sitt knusende krigspotensial, ble regelrett jaget ut av Vietnam, med kommunistiske geriljatropper i hælene. Amerikanerne ble påført et banesår som fremdeles svir i folkedypet.
Hvordan kunne dette skje? Hva var det som gjorde at David nok en gang kunne slå den allmektige Goliat? Senere så man nøyaktig det samme skje i Afghanistan der supermakten Sovjetunionen ble jaget hjem.
Vietnamesernes idealisme, totale oppofrelse og beinharde disiplin viste seg altså å være det amerikanske militærvesenet overlegen. Man hadde tidligere sett krigseksempler på at fattige bønders geriljakrig kunne være farlig effektiv mot mer konvensjonelle strategier. Men aldri så man dette så klart fremstilt på verdensscenen som i Vietnam.
Også i andre urolige hjørner av verden tok man geriljataktikk i bruk. Et viktig moment var å få sivilbefolkningen over på sin side. Bare med støtte fra lokalsamfunnene var det mulig å bevege seg skjult i krigsfrontens skyggefulle sektor.
I kveldens program får vi opptak blant annet fra krigene i Vietnam, Algerie og Afghanistan.

Om serien
Serien er en kronologisk og tematisk kavalkade over vår nære fortid og den tiden vi lever i. Produksjonen er en av BBCs mest påkostede gjennom tidene. Forskere og reportere har gravd i film- og fjernsynsarkiver og historisk stoff over
hele verden. Noe av dette stoffet er aldri tidligere publisert. Hver av de 26 delene tar utgangspunkt i en bestemt dato heftet til viktige begivenheter opp gjennom tiårene.
BBC har brukt fire år på å produsere de 26 delene. Leder av prosjektet har vært Peter Pagnamenta, en av BBCs mest erfarne produsenter. BBC har også hatt mye god produksjonshjelp fra sin samarbeidspartner WGBH, den amerikanske public servicestasjonen i Boston.
En meget lang rekke innflytelsesrike personer og vanlige mennesker er intervjuet om historiske hendelser. De norske kommentarene i serien blir lest av Ole Christian Lagesen.

NRK2 mandag kl 21.05
Tidligere sendt NRK1 8.2.99

Bilde (elektronisk via NTB/Data-tv/Internett)
Tran thi Gung var en dreven geriljasoldat, en Vietconger, i Sør-Vietnam lenge før hun fylte 20 år.

Britisk dokumentarserie i 26 deler
Produsert av BBC i samarbeid med WGBH
Originaltittel: People\'s Century
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123