Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. november 1999 kl 19.35 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)


NRK1 tirsdag 23. november kl 19.35
Schrödingers katt

Genmodifisert pollen på vidvanke

Pollen fra genmodifiserte jordbruksplanter blir spredd med vind og insekter. Hvor langt kan dette pollenet transporteres? Og hva skjer hvis de manipulerte genene som gjemmer seg i pollenet, blir overført til ville planter?
Schrödingers katt fokuserer i kveld blant annet på spredning av genmodifisert pollen.
I England drives nå forsøk med genmodifiserte planter, blant annet med raps. Bønder, som driver tradisjonell rapsdyrking, hevder nå at fremmede gener fra forsøksåkrene forviller seg inn i de vanlige åkrene. Forskerne er urolige for hva som kan skje dersom hybridplanter vokser fram med egenskaper som ingen har forutsett.
Den engelske regjeringen har bestemt at det skal være en 200 meters karantenesone rundt forsøksåkrene. Nylig påviste naturvernorganisasjonen Friends of the Earth at bier hadde transportert pollen fra genmodifiserte planter over flere kilometer. Honning-produsentene er bekymret, og plantegenetikerne vet heller ikke hva dette på langt sikt kan bety for miljøet.
Sjarmerende småbarnsprat eller vitenskapelig kommunikasjon?
Når barn prater med hverandre, er samtalen på et høyere nivå enn man tidligere har antatt. Det slår språkforsker Synnøve Matre fast. Hun har tatt doktorgraden ved NTNU på barns muntlige ferdigheter.
Matre studerte samtaleferdighetene til 12 barn mellom 5 og 8 år. Det vi vet om barns språklige ferdigheter, stammer stort sett fra voksnes samtaler med barn, mens barnas samtaler seg imellom har til nå vært lite undersøkt.
Matre oppdaget til sin overraskelse at en uventet stor del av samtalen barna imellom i realiteten dreide seg om å utforske og forstå verden rundt seg. Fri fra voksnes dominerende deltakelse, kastet barna seg gjerne ut i lengre tankesprang i såkalte utforskende samtaler. Barna produserte mer språk i samtale seg imellom enn de gjorde sammen med en voksen. Når den voksne er aktiv i samtalen, legger det en demper på barnets språklige utfoldelse, sier Matre.
Hun fant ut at den beste måten å legge forholdene til rette for slike samtaler på, var å gi barna kniv og pinner! Det var under spikking de ideelle samtalesituasjonene oppstod.
Matre filmet under forskningen sin. Deler av resultatet får vi se i Schrödingers katt i kveld.
Reporter i dette innslaget er Lars Skjønberg.

NRK1 tirsdag kl 19.35

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Barn har mer utforskende samtaler seg imellom når det ikke er voksne til stede.

Egenprodusert fra Forskningsredaksjonen i NRK Sør- Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
For mer informasjon: Ingrid Wold eller Ma Rosnes, NRK Sør-Trøndelag
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123

\0\0\0