Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 30. oktober 2000 kl 22.00 Dok22: Med rett til å drepe

Dok22: Med rett til å drepe (t)


NRK1 mandag 30. oktober kl 22.00
Dok22: Med rett til å drepe

ãresdrap i Pakistan

Hvert år blir flere tusen kvinner ofre for såkalte æresdrap. Bare i Pakistan meldes det om over hundre slike drap i året, men det reelle tallet er sannsynligvis langt høyere. En av dem som måtte bøte med livet, var Samia Sarwar. Den 29 år gamle kvinnen ble i april i fjor skutt ned og drept på kontoret til advokaten sin i Lahore i Pakistan. Bak drapet stod faren, som med loven i ryggen hadde \"rett til å drepe\".

Med fokus blant annet på Samia-saken ser reporter Olenka Frenkiel i kveldens BBC- dokumentar på hvordan den pakistanske staten er en sann forsvarer av islamsk fundamentalisme. Riktignok er æresdrap et omstridt spørsmål i Pakistan, men retten til å drepe en kvinne som har skadet familiens ære, aksepteres fremdeles.

Samias \"synd\" var at hun søkte om skilsmisse uten foreldrenes samtykke. Hun ville skille seg fra en mann som gjennom 10 års ekteskap hadde mishandlet henne grovt. Hun hadde dessuten forelsket seg i en annen mann som faren ikke kunne akseptere. Verken faren eller han som skjøt er blitt stilt til ansvar for drapet. Senator Iqbal Haider fremmet en resolusjon i Senatet om fordømming av mordet på Samia, men den ble avvist av regjeringen. Han sier i programmet at det nå er lettere å drepe en kvinne enn å få skilsmisse.

Forsvarløs
ãresdrap skjer ofte på bakgrunn av rykter om at kvinnen har vanæret sin familie. Det vil si at hun har utsatt sin slekt for ærekrenkelser. Kvinnen blir sjelden gitt mulighet til å forsvare seg mot slike påstander. Det familiære æresbegrepet blir brukt til å legitimere ekstrem voldsbruk og drap på kvinner som våger å kreve de rettigheter de er gitt både i loven og i religionen. Jo mer bestialsk henrettelsesmetoden er, jo mer ære beholder slekta.

Dokumentaren setter søkelyset på de pakistanske myndigheters manglende vilje til å rettsforfølge de som gjør seg skyldige i slike forbrytelser, og til å beskytte personer som bistår ofrene. Amnesty International har gjentatte ganger pekt på dette og på likegyldigheten til kvinners rettigheter. Organisasjonen mener at den pakistanske regjering ikke kan fortsette å skylde på kulturelle normer eller tradisjonell praksis. Vil Vesten forsette å unnskylde dette som et kulturelt fenomen og ikke legge press på myndighetene til å stanse denne \"retten\" til å drepe?

NRK1 mandag kl 22.00

Britisk dokumentar fra BBC
Originaltittel: Licence to kill
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364 (gunilla.gaarder@nrk.no) og Siri G. Meyer, tlf. 23048123 (siri.gronning.meyer@nrk.no)

NRK1 mandag 30. oktober
Dok22: Med rett til å drepe
Bilde
1, 2 og 3 Den 29 år gamle Samia Sarwar ble i april i fjor skutt ned og drept på kontoret til advokaten sin.

4. Med retten til å drepe sørget faren til Samia Sarwar, Ghulam Sarwar, at datteren ble tatt av dage. Han er ennå ikke tiltalt for æresdrapet.