Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 9. november 2008 kl 22.05 Salmer til alle tider

Kamp om plassen

Mange nye salmer kjemper om plass i den nye salmeboka. Noen av dem er så ferske at de ikke er rukket å bli festet på plate. Kåre Conradi synger et av de nye forslagene.

Det er 23 år siden vi fikk ny salmebok, og 11 år siden Salmer 97 så dagens lys. Ikke mange år i salmeboksammenheng, men mye har skjedd på disse årene. Det er mange som skriver salmer og komponerer.

Vi tenker også på globaliseringen. Salmer som har kommet til oss fra den verdensvide kirke. Dette har på mange måter fornyet sangen også i kirkerommet. Det er viktig å fange opp de nye salmetonene i en ny salmebok. I 2010 vil den foreligge. Forslaget er ferdig og er ute på høring.

Å lage en ny salmebok er en langsom og detaljert prosess. Slik må det være. Det er mange hensyn å ta, og så er det vel ingen områder det er så mange følelser og meninger som sang og musikk.

For å slippe til fornyelsen er det salmer i salmeboka som ble gitt ut i 1985 som ikke kommer med i den nye. 1985-utgaven rommer 953 salmenummer. 601 av disse er foreslått til den nye. Når det gjelder Salmer 97 er det 159 av 283 som kanskje blir med videre. 390 salmer er nye i forhold til disse to salmebøkene.

Når vi i 2010 får ny salmebok, gis den ut i to bind. Forslaget som nå er ferdig viser at det i "hovedboka" er plass for 1150 forskjellige tekster, mens bind to rommer 278.

Utvalget av de nye salmene som vi presenterer her i "Salmer til alle tider" er basert på innspilte salmer.

Denne gang får du høre dette:
Alle dei fuglar (Kåre Konradi), Kveldsbønn (June Baarøy), I det fjerne jeg skuer (Ingamay), Du Guds lam (Jakobmessen), Jesus Frelser, los du meg (Skruk - bildet), Livsens brød (De’kor) og Ja, en gang mine øyne skal (Sverre Moe) som også er "Min salme" fra Vårt Land.

Bodil Arnesen synger som vanlig "Velsigning" til slutt.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være "Den store hvite flokk, å se".

Vinnere av salmekruset ble Marit Pedersen fra Narvik, Leiv Hov fra Lillehammer og Karin Apesland fra Skien.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "lys og kraft og herlighet" hentet?

Skriv svaret ditt her, og bli med i konkurransen!