Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 26. august 2009 kl 22.20 Dokusommer: Råolje

Olje – ikke lenger som smurt

En rå virkelighet om vår avhengighet av olje tegnes opp i denne britiske dokumentaren. (Australian Broadcasting Corporation)
En rå virkelighet om vår avhengighet av olje tegnes opp i denne britiske dokumentaren. (Australian Broadcasting Corporation)
Det er halvannet århundre siden vi trådte inn i oljealderen. Nålevende generasjoner bør innse at Jordens oljeressurser vil være oppbrukt i løpet av deres livstid.

Det er en rå virkelighet som tegnes opp i en britisk dokumentar om vår avhengighet av olje. Når denne livsviktige ressurs tar slutt, hva da? Programmet forespeiler dyptgripende forandringer med den knapphet på olje som vil inntre i løpet av de neste 20 år.

Ferske vitenskapelige bevis som framlegges i programmet, indikerer at jaget etter å toppe utnyttingen av de siste gjenværende oljeressursene har ledet oss inn på en farlig vei inn i framtiden.

Sendt tidligere.

Britisk dokumentar (2007)
Originaltittel: Crude
Produsert av: Australian Broadcasting Corporation
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no