Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 21. februar 1999 kl 19.00 Søk

Søk (ttv)

NRK1 søndag 21. februar kl 19.00
Søk (4:10)

Gudshus til 30 millioner kroner
- Enten er vi gærne, eller så er det Gud som dytter på! Det sier pastor i Sentermenigheten i Asker, Ole-Bjørn Urne, om at en menighet med 150 innskrevne medlemmer bygger kirkehus til 30 millioner.
Dette lar seg gjøre fordi menigheten stiller opp til en dugnadsinnsats som må savne sidestykke i Norge. Nesten to tredeler av byggekostnadene gjøres i form av dugnad og de får ingen kommunal eller statlig
støtte.

Stor dugnadsånd i menigheten
- Siden sist sommer har jeg vært på dugnad fire kvelder i uka, pluss lørdag, forteller en av menighetens aktive, Jan-Ove Prestegård (32). Jan-Ove er voksendøpt i Sentermenigheten, han jobber til daglig som lastebilsjåfør, men har også fagbrev som sveiser. Det er den kunnskapen som kommer til nytte på kirkebygget.
Jan- Ove har kone og to barn på 4 og 6 år som ser svært lite til sin ektefelle og pappa.
- Vi er blitt enige om at dette er å regne som en slags unntakstilstand inntil bygget står ferdig i april måned, sier Jan-Ove. Hver kveld stiller han opp sammen med 40-50 andre. Grunnen til dette vanvittige engasjementet finner man i det sterke fellesskapet i menigheten. Det strekker seg langt utover de rent gudstjenestelige samvær.

Også i privatlivet
- Vi møtes mye sammen privat, vi drar på turer, vi ber - og vi synger mye sammen, sier Jan-Ove, som er sangleder på gudstjenestene.
- På fotballkamper ser vi at folk gir uttrykk for begeistring. Vi har da enda større grunn til å gi uttrykk for glede!
I magasinet \"Søk\" i kveld ser vi nærmere på hva som kjennetegner denne type religiøst fellesskap, og hva som gjør det mulig for så få medlemmer å ta ansvar for et så stort byggeprosjekt.
Ellers i programmet blir det blant annet innslag fra en New Age-barnehage i Oslo.
Vi møter også to kamerater på tjue år. Den ene er pakistansk rettroende muslim. Den andre er norsk og tror ikke på Gud i det hele tatt. Gudmund og Yasir diskuterer ofte og gjerne religiøse spørsmål, men blir aldr enige. Likevel er de gode kamerater, og mener at likhetene overgår forskjellene.\"


NRK1 søndag kl 19.00

Bilde (via Scanpix/Data- tv/Internett)
Lastebilsjåfør Jan-Ove Prestegård er en av de ivrige dugnadsarbeiderne i Sentermenigheten i Asker.

Yasir er pakistansk rettroende muslim.

Egenprodusert magasin om religion og livssyn
Programleder: Anne Ardem
Prosjektleder: Kristin Norset tlf. 23 04 26 33
Innslagsansvarlig: Egil Stray Nordberg tlf. 23 04 82 51
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53