Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 10. oktober 2008 kl 21.50 Historien om Norge: I heksenes rike

Satans kvinnfolk


Mellom 1550 og 1700 blir om lag 750 personer stevnet for trolldom her i landet. Langt de fleste er kvinner som beskyldes for å ha inngått en pakt med djevelen. Om noen av dem forteller Karsten Alnæs i kveldens "Historien om Norge".

I april 1621 står Kristen Søfrensdatter stevnet for tinget i Vardø, tiltalt for å ha forvoldt skade og død på mennesker og dyr ved trolldom. Hun blir beskyldt for å være trollkvinnens admiral, og i skikkelse av en tispe skal hun ha hatt samleie med Satan selv.

Når Kirsten nekter, bestemmer fogden at hun må underkastes vannprøven. På Kjerringrevet overlater man til Gud å dømme om de mistenkte kvinnene er skyldige eller ikke. Bundet på hender og føtter blir de kastet ut i sjøen. Kommer hun opp og flyter som en "dupp", er hun en heks. Synker hun, er hun uskyldig.

Karsten Alnæs befinner seg i Vardø når han forteller om Kirstens skjebne. Finnmark var det store hekseområdet i Norge, og bodde man i denne landsdelen var risikoen for å bli brent som heks 28 ganger større enn på Jylland i Danmark. Bare i Vardø ble det ført hekseprosesser mot 80 kvinner, og felles for dem var at de var ressurssterke innflyttere, gjerne gift med eller enker etter velstående kjøpmenn.

Også på Vestlandet ble kvinnene syndebukker i en hard og nådeløs tid. Alnæs tar oss med til Sunnmøre i 1640-årene, der hissigproppen Marit Bjørdal ble offer for hysteri blant bygdefolket og brent på bålet som heks.

Om serien

Kveldens program er det femte i serien basert på Karsten Alnæs bøker "Historien om Norge". Det populærhistoriske fembindsverket er blitt en sjelden publikumssuksess med opplag på rundt tre hundre tusen.

Karsten Alnæs har skrevet manus til tv-serien basert på sitt eget maratonprosjekt, og han opptrer selv som programleder og forteller gjennom 16 halvtimes programmer. Åtte av dem står på sendeplanen nå i vår. Intensjonen har vært å ta seere i alle aldre med på en lærerik og spennende reise i vår egen historie.

De enkelte episodene har hver sitt hovedtema, og byr på historier om dramatiske og viktige prosesser fra borgerkrigene på 1100-tallet til begivenhetene på Eidsvoll i 1814. Som i bøkene er historien i utpreget grad sett nedenfra, fra vanlige menneskers ståsted, men også historiske skikkelser som kong Sverre står sentralt.

Svartedauden, kjærligheten og erotikkens vilkår, hekseprosesser, kriminalitet og vold er noen av temaene som Karsten Alnæs vil ta for seg. Alnæs’ tekster er bildelagt gjennom dramatiseringer, visuelle effekter og opptak med forfatteren på historiske steder. Han har reist rundt med tv-teamet over hele landet og på Færøyene.

Programmet er sendt tidligere.

Serie basert på Karsten Alnæs’ bøker
Produksjon: Rubicon TV i samarbeid med NRK Kulturavdelingen
Manusforfatter og programleder: Karsten Alnæs
Regi: Mark Åkerblom
Prosjektleder NRK: Anne Røthing
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51, 95 10 02 99
Blir også sendt førstkommende søndag på NRK2

Forfattersider om Karsten Alnæs:


LENKER
  • NRK 
  • Gyldendal  
  • Dagbladet 
  • Aftenposten 
  • Se omtalene på nett