Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. september 2006 kl 23.15 Utsyn: Antarktis

Miraklenes kontinent

Antarktis – små mennesker, voldsomme ismasser. (Foto: France Television Distribution)
Antarktis – små mennesker, voldsomme ismasser. (Foto: France Television Distribution)
Antarktis spiller en avgjørende rolle for klimaet overalt på jorden. Antarktis med sin unike natur, denne iskledde landmassen totalt avskåret fra resten av verden, men med et havområde usedvanlig rikt på liv. En fransk dokumentar følger vitenskapsmenn fra en rekke forskjellige land i Antarktis. Deres jobb er – så å si – å være vår klodes voktere.

Antarktis er det eneste kontinentet som ennå er ubesudlet av menneskets sivilisasjonsbygging. Det er et uhyre sårbart kontinent, dets rene natur bærer i seg jordens "årringer". Naturen i Antarktis er så fullendt og genuin at den speiler enhver endring – stor eller liten – som skjer rundt på om jorden. Derfor er det et kontinent som reflekterer den globale miljøkrisen. Det er der vi kan sanke nøyaktige data om hva som skjer, og det er dit vitenskapsmenn fra hele verden søker seg for å skaffe eksakt viten om akkurat dette.

Fem tv-team, ett år
Antarktis et skattekammer av ukjent skjønnhet og storslått natur. Fem tv-team overvintret på Syowa-basen på sørøstkysten av Antarktis og brukte et år på å gjøre opptakene til dokumentaren. Resultatet er bl.a. utrolig vakre fargenyanser i den arktiske isen, grønne "skoger" som duver under havets overflate og vulkaner i utbrudd.

Teamene fikk anledning til å filme de atmosfæriske forholdene ved Amundsen-Scott-stasjonen på Sydpolen, likeså miljøstudiene på USAs McMurdo-stasjon (det største vitenskapelige foretaket som er igangsatt på dette kontinentet) og undersøkelsene av islagene på kontinentet som utføres gjennom British Antartic Survey.

Fransk dokumentar (2004)
Originaltittel: Antartica
Produsert av: France Television Distribution
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900