Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 27. mai 2007 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste fra Storetveit kirke i Bergen

Fjernsynsgudstjenesten

Inge Høyland (foto: Sydvesten / Bente-Line Svellingen Flatekvål).
Inge Høyland (foto: Sydvesten / Bente-Line Svellingen Flatekvål).
Gudstjeneste fra Storetveit kirke, Bergen
Pinsedag: Ap. gj. 2, 36-41.
Kapellan Inge Høyland.
Kantor Ruth Bakke Haug.
Bønes Tensing, musikalsk leder Jens Christian Blom.

Samsending med NRK P1 radio.

Om kirken
Storetveit kirke (foto: Rigmor Nygaard).
Storetveit kirke (foto: Rigmor Nygaard).
Kirkebygget er reist i stein og ble bygd ferdig i 1930. Den har 600 sitteplasser.

Altertavle "Krusifiks" som framstiller korsfestelsen. Den er signert Wilhelm Rasmussen

Det er tre kirkeklokker - fra nauen klokkestøperi i Tønsberg, og orgelet er bygd i Dresden i Tyskland.

Om menigheten
Storetveit kirke har i dag en menighet på 5300 medlemmer og strekker seg etter å fremstå som en åpen kirke med lav terskel der alle skal føle seg hjemme. Menigheten satser mye på kultur og har eget kulturutvalg.

Mange kjente artister og komponister har gjestet kirken i tillegg til faste aktiviteter som barnegospelkor, klubb for psykisk utviklingsmemmede, speider, bibelgrupper, søndagsskole, eldretreff og ungdomsklubb.

Historie
Tomt til kirken gitt av Wilhelm Mohr. Kirken er dekorert med fire store billedtepper. Inventar stammer fra 1881 og 1931. Det er også et kapell i kirken.

Fra Norsk kirkeleksikon og andre kilder.

Ung høytid!

- Kirken er ikke huset, men menneskene. Det handler om kommunikasjon og gjenopprettelse.

Det sier kapellan Inge Høyland som gleder seg til å feire kirkens fødselsdag. Denne gangen vil de unge sette sitt preg på høytidsgudstjenesten. Bønes Tensing med sine 30 sangere vil starte gudstjenesten, og det gjør de utendørs.

På denne måten vil NRK’s seere få se hvilke vakre omgivelser Storetveit kirke ligger i. Kirkebygget er reist i stein og ble bygd ferdig i 1930 og har 600 sitteplasser. Altertavlen "Krusifiks" fremstiller korsfestelsen og er signert Wilhelm Rasmussen.

På 1. pinsedag og ellers i året er det 3 kirkeklokker som kaller inn til kirkelige handlinger. De kommer fra Nauen klokkestøperi i Tønsberg. Kirkens orgel er bygd i Dresden i Tyskland.

Pinse er kommunikasjon
Pinse handler om mennesker. Kapellan Inge Høyland forteller med engasjement om kirkens brede berøringsflate med de 5300 medlemmene. De ønsker å fremstå som en åpen kirke med lav terskel der alle skal føle seg hjemme. Menigheten satser mye på kultur og har eget kulturutvalg.

Faste aktiviteter som barnegospel, speider, bibelgrupper, søndagsskole, eldretreff, ungdomsklubb og egen klubb for psykisk utviklingshemmede, forteller om en kirke som er glad i mennesker.

Pinsen er en gammel høytid. I over 2000 år har kirken feiret sin fødselsdag. Likevel ønsker kapellan Inge Høyland en ung høytid. Både i betydning av at kirken alltid må fornye seg og nå nye mennesker. Det gjelder også de unge. Selv om vi også denne pinsedagen vil møte den tradisjonelle høymesseliturgien, vil de unge sette sitt preg med sin smittende sangglede.

Kontakter:
Prosjektleder Gunn Aasen, 990 34 530
Kapellan Inge Høyland, 415 63 972
Prosjektansvarlig Helge Gudmundsen, 95879025