Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 10. januar 1999 kl 18.20 Gudstjeneste i Lovisenberg kirke

Gudstjeneste i Lovisenberg kirke (t)

NRK2 søndag 10. januar kl 18.20
Gudstjeneste i Lovisenberg kirke

Guds stemme lød ved Jesu dåp
En himmelstemme, en uforbeholden kjærlighetserklæring og en rykende veke er noe av det sykehusprest Klara Myhre snakker om i denne søndagsmeditasjonen.
Dagens gudstjeneste sendes fra Lovisenberg kirke i Oslo. Den inneholder mye vakker sang og en meditasjon over teksten fra Matteusevangeliets tredje kapittel om Jesu dåp.
Himmelstemmen
Klara Myhre er sykehusprest på Lovisenberg. Hun forteller om Guds stemme som lød over Jesus ved dåpen: \"Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i\".
Himmelstemmen lød over Guds sønn den gang og den lyder over menneskene til alle tider. Over alle som har blitt døpt har himmelstemmen lydt gjennom prestens ord ved døpefonten.
Ved dåpen ble det tent et lys og flammen ble hentet fra det store Kristuslyset.
Musikken er ved Svein Tore Ringøen og organist er Vegard Sandholt.
NRK2 søndag kl 18.20
Bilde (elektronisk via NTB/data- tv/Internett
Sykehusprest Klara Myhre i Lovisenberg kirke
(NTB-foto: Bjørn Sigurdsøn)
Ved: Egil Stray Nordberg og Kristin Norseth

Egenprodusert gudstjeneste
Ved: Egil Stray Nordberg og Kristin Norseth
Pressekontakt: Anna- Marie Normann, tlf. 23 04 78 53