Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 5. januar 2002 kl 19.10 Troll i Antarktis

Hva Antarktis skjuler

Trollstasjonen i Dronning Mauds Land, Antarktis. (Foto: Bertran Kiil)
Trollstasjonen i Dronning Mauds Land, Antarktis. (Foto: Bertran Kiil)
- Antarktis kan ikke forklares, det må bare oppleves. Det sier journalist og TV-produsent Bård Gudmund Hansen fra NRK-Troms. I «Fakta på lørdag» 29.desember tar han oss med på noen av opplevelsene han og fotograf Torbjørn Krane hadde da de for ett år siden deltok på den norske Antarktis-ekspedisjonen.

I en måned oppholdt de seg i Dronning Maud Land, med den norske forskningsstasjonen Troll som base.
- Det var mange sterke inntrykk, men den største spenningen opplevde vi allerede på reisen til Antarktis, forteller Hansen. - For første gang ble det brukt fly mellom Cape Town og ned til isen. Etter fem timers flytur passerte vi «point of no return», da vi ikke hadde drivstoff nok til å kunne snu. Da måtte vi lande på blåisen med det svære russiske transportflyet som var chartret. Fra det øyeblikk vi landet var vi fullstendig bergtatt av den utrolige naturen, lyset og sola som gikk mot klokka og skinte døgnet rundt.

Forskning
All aktivitet i Antarktis har forskning som formål. Men det kreves et enormt apparat, og logistikk, for å få dette til. Alt tungt materiell må fraktes med båt til iskanten og derfra inn i landet med beltevogner, snøskutere, småfly og helikopter.

Av de tre forskningsekspedisjonene som brukte Troll som base, var kjerneboringene inne på isplatået den mest krevende. EPICA-prosjektet er et internasjonalt samarbeid om klimaforskning. Gjennom å ta ut isprøver hundrevis av meter nede i ismassivet, kan man finne ut av klimaforandringer gjennom hele jordens forhistorie. Dette er verdifull kunnskap når vi skal finne ut om dagens klimavariasjoner er naturlige eller skapt av mennesker.

I kveld får vi bli med forskerne når de driver sine kjerneboringer i bitende kulde, flere hundre kilometer inne i Dronning Maud Land. Men vi skal også være med til havs, der forskerne møter sel og pingviner. Det blir også en tur innom den stormutsatte Bouvetøya, midt mellom Afrika og Antarktis, hvor Norsk Polarinstitutt i mange år har drevet et forskningsprosjekt sammen med mange andre nasjoner.

- Det var meget imponerende å se hvilken kunnskap og evne Norsk Polarinstitutt har til å gjennomføre ekspedisjoner som dette. Erfaring, kløkt, sinnsro og tålmodighet er stikkord når slike prosjekter skal gjennomføres. Der er Norge blant de fremste polarnasjoner, sier Bård Gudmund Hansen.


Fakta om Antarktis
Antarktis er på 12 millioner kvadratkilometer, nesten halvannen gang så stort som Europa, og 40 ganger større enn Norge. Antarktis er det reneste og mest uberørte av alle kontinenter på jorden.

Antarktis er oppdelt i soner som sju land har gjort krav på, blant dem Norge som i 1939 annekterte Dronning Maud Land som norsk bi-land. Men kravene er ikke internasjonalt anerkjent, og derfor styres Antarktis av alle de land som har underskrevet Antarktis-traktaten.
Antarktis er det eneste kontinent uten nasjonalstater. Den eneste form for lovgivning er Antarktis-traktaten fra 1959. Der heter det at Antarktis utelukkende må brukes til fredelige formål, og at det ikke må deponeres avfall der.

Målet for dagens aktiviteter i Antarktis er kunnskap. Kunnskap om hvordan klimaet har påvirket jorden i fortiden, og hvordan det vil bli i framtiden. Forståelse av jordens utvikling av gjennom millioner av år og livets evne til å overleve. Antarktis er den beste indikator på jordens miljøtilstand.

Verdens kraftigste vinder er målt i Antarktis, 320 kilometer i timen. Verdens kulderekord ble målt på den russiske stasjonen Vostok i 1983, minus 89 grader. Antarktis er også det tørreste kontinent på jordkloden. Kulden tapper all fuktighet fra luften og nedbøren er på fem centimeter snø i året.

98 prosent av Antarktis er dekket av is, i alt 40 millioner kubikk-kilometer. Dette utgjør 90 prosent av all is på jorden, og 70 prosent av alt ferskvann. Hvis Antarktis- isen smeltet ville vannet i verdenshavene stige med 66 meter.

NRK Troms
Egenprodusert dokumentar
Programskaper: Bård Gudmund Hansen, tlf 77 66 12 45 – 77 66 12 00.
Pressekontakt: Sabine Hammari, 23 04 99 18/90 18 36 10
For mer info:
Norsk Polarinstitutt:
Ekspedisjonsleder Jan Erling Haugland, , tlf. 79 02 26 00 – 79 02 26 04
Forskningsansvarlig Jan Gunnar Winther, Jan Erling Haugland Tlf. 77 75 05 00 – 77 75 05 01

Bilde
1. Miljøansvarlig Birgit Njåstad og ekspedisjonsleder Jan Erling Haugland. (Foto: Bertran Kiil)
2. Trollstasjonen i Dronning Mauds Land, Antarktis. (Foto: Bertran Kiil)