Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 9. oktober 2001 kl 22.00 Brennpunkt: Mannen som vende hjulet ryggen

Mannen som vende hjulet ryggen

Propellens tid er snart forbi. Det mener den russiske oppfinneren og vitenskapsmannen Magomet Sagov, mannen som gjennom de siste to årene har utviklet et nytt framdriftssystem for skip som er langt mindre energikrevende enn propelldrevne båter.

Stikkordet er bølgeenergi, og lærdommen har han hentet fra fiskene og hvordan de tar seg fram i vannet. Sagov har samarbeidet med Rolls-Royce Marine om utviklingen, som har gått for seg i all hemmelighet i frykt for industrispionasje. Men Brennpunkt har fulgt prosjektet fra kontakten ble opprettet til pionerfartøyet ble satt på vannet for få uker siden.

Sendt til Sibir
Magomet Sagov har en høyst uvanlig bakgrunn. Han ble født i Ingusjetia like før krigen, men han og familien ble et offer for Stalins deportasjonspolitikk, og fire år gammel ble han sendt til Sibir. Der levde han i en jordhytte i umenneskelige forhold de neste 13 årene. Til tross for at mesteparten av familien bukket under, greide Sagov å reise seg. Han skaffet seg høy utdanning og ble vitenskapsmann og forsker og brukte naturen som læremester.

Gjennom sin vitenskapelige karriere har han tatt patent på rundt 50 oppfinnelser og levert 90 vitenskapelige arbeider. Halvparten av dem var av en slik karakter at sovjetstyresmaktene stemplet dem konfidensielle.

til Norge
Tidlig ble Sagov headhuntet til Moskva, der han først og fremst måtte gjøre tjeneste for sovjetisk våpenindustri, og for det regimet som han hadde lidd så mye under. En tid etter at jernteppet falt, flyttet han til Norge, i håp om at han her kan bruke de siste årene til å utvikle de vitenskapelige teoriene sine på en måte som vil tjene menneskene. I Brennpunkt i kveld blir den første oppfinnelsen som er utviklet i Norge lansert, en oppfinnelse som med tiden kan komme til å revolusjonere samferdselen. Og han har mer på lager.


NRK Fakta
Egenprodusert dokumentar
Redaktør: Vibeke Haug
Pressekontakt: Magne Hansen, 23 04 90 00.