Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. februar 2008 kl 19.30 Ut i naturen: Eit flagrande mysterium

På flaggermusjakt


I kveld kan du følgje den unge biologen Siv Midtlien på flaggermusjakt. Det blir ei reise både til sjøs, til lands, til fjells, ja, til og med til vers for å bli kjent med nattdyras verkelege verden. Kor blir dei av om dagen? Og om vinteren? Bruk av radiosendarar gir nye og overraskande svar.

På sommaren er aktivitetsnivået til flaggermusene høgt, og litt for ofte finn vi dei i husvegger og tak. Kvifor går dei i hus? Er det flaggermusene som favoriserer hus, eller er det eit resultat av mangel på alternativ?

Radiosendar
Siv Midtlien og filmskapar Are Pilskog måtte til dei sunnmørske fjordane for å få svar på kor flaggermusene held til der ute i naturen. Biolog Tore Michaelsen har følgt flaggermusenes aktivitet i fleire år, og han tar stadig i bruk nye metodar for å lære meir om nattdyra. Det aller siste innan flaggermusforsking er ein ørliten radiosendar på berre 0,35 gram.

Michaelsen fangar flaggermus om natta og fester radiosendarar på dei. Ved å følgje radiosignala dagen etter får han svar på kor flaggermusene helde til på dagtid. Og svara er overraskande. Flaggermus som vert fanga på brygga i Tafjorden, velgjer faktisk å fly utover fjorden, bort frå husa. Signala leder mot dei bratte fjordsidene…

Dvale halve året
På vinteren går flaggermusene i dvale. Då senker dei kroppstemperaturen til litt over frysepunktet og slik henger dei opp ned eit halvt år. Men kor held dei til? Det er berre funne nokre få flaggermus vinterstid og det i nokre gamle gruver. Det skal vise seg at også dette mysteriet kan ha ei overraskande vending.

Unike bilete
Nyskapande forsking har gitt ny kunnskap om flaggermusene, og naturfotograf Are Pilskog har fått fanga dei unike bileta. Her får du garantert sett flaggermus slik du aldri har sett dei før. Dette er filmskaparens første tittelprogram. Pilskog er sjølv utdanna biolog, med fordjuping innanfor dyreåtferd og økologi.

- Å jobbe med nattdyr er krevjande på grunn av lite lys, fortel Pilskog. På Sunnmøre er heldigvis sommarnettene såpass lyse at det er mogleg å feste flaggermusenes åtferd til film.

Program fra Naturredaksjonen, NRK Hordaland
For ytterligere info: Are Pilskog, tlf: 97766471
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30 Kontaktperson Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900


LENKER
  • Hjemmeside