Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 21. september 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra St. Petri kirke, Stavanger

Kultur og kirkemusikk i St. Petri

St. Petri kirke, Stavanger (foto: St. Petri menighet).
St. Petri kirke, Stavanger (foto: St. Petri menighet).
Gudstjeneste fra St. Petri kirke, Stavanger.
19. s. e. pinse: 2. Mos. 20, 1-8 og 12-17.


Preken ved fungerende biskop Berit M. Andersen. Liturg prost Tormod Vasbø.

Kantor Nils Henrik Asheim.

Seks nordiske kor og solister - koransvarlig: domkantor Arne Hadland.

Gudstjeneste fra St. Petri kirke, Stavanger 21.09.08

Historien om St. Petri kirke
I 1868 ble det utgitt en reisebrosjyre for Stavanger. Der omtales kirken slik: "St. Petri nye kirke hvis taarn sees langt ude i fjorden, har faaet en præktig beliggenhed, "bygget på Klippen" som den er.

Vi er en smule stolt af den, og det maa vi have lov til; thi det er vel ikke formeget sagt, at den er en af de vakreste kirkebygninger, der er reist her i landet i vor tid. Den blev bygget i aarene 1863-66. Grundstenen blev lagt 2den juni 1864 og kirken indviedes høitideligt af Christiansands stifts biskop den 3die august 1866."

Kirken er tegnet av arkitekt C. F. von der Lippe(1833-1901). Den er en treskipet basilika i romansk stil, bygget av upusset murstein, med sokkel av tilhogd gråstein. Taket er dekket av skotsk skifer.

Stavanger Kommunestyre vedtok i møte des. 2003 å gi kirken etterlengtet vedlikehold.

I saksdokumentet for kommunestyret er det vist til at kirken spiller en rolle for det satvangerske bylandskapet: "Med sitt karakteristiske tårn i profil mot himmelen, og med sin store takrygg, er Petrikirken et viktig identitetsskapende element for de østre delene av Stavanger sentrum, som fondmotiv både i Bergelandsgata, og ikke minst i det fltote urbane rommet som Pedersgata og Nytroget sammen utgjør."

Kristus-statuen som er plassert i kor-buen, bak alteret, åpner armene mot alle som trer innenfor dørene i kirken vår. Det er en gipsavstøpning av en statue laget av den danske billedhuggeren Thorvaldsen. Orginalen står i Domkirken i København.

De tre kirkeklokkene fra Stavanger klokkestøperi bærer disse innskriftene:

Kom til Herrens Helligdom! Ordet lyde, Sangen tone, Bønnen stige varm og from Op fra Jord til Himlens Trone! Om gravens Ro jeg bringer Bud I Jesu Navn!

Fra Verdens Strid søg Fred hos Gud I Jesu Favn! Dyrekjøbte Menighed! Vei din Tid, arbeid og bed! Dage rinde, Tider svinde, Lad om Evighed dig minde!

Fra St. Petri menighets hjemmeside.


LENKER
  • Gudstjeneste fra St. Petri kirke, Stavanger 21.09.08