Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 25. februar 2005 kl 20.45 Skygger fra Falstad

Falstad – brutalitetens historie

Kister og oppgravinger i Falstadskogen, 1945. (Foto: Falstad museum)
Kister og oppgravinger i Falstadskogen, 1945. (Foto: Falstad museum)
Det tyske sikkerhetspolitiet etablerte Falstad fangeleir i 1941. Den var en av de mest brutale i Norge, likevel er historien om den lite kjent. For russere og jugoslavere var den en ren utryddelsesleir. Ved retterstedet på Falstadskogen ble omkring 250 norske og utenlandske fanger henrettet.

I alt satt over 5000 nordmenn og utlendinger på Falstad. I Frida Krügers dokumentar forteller sju tidligere fanger om sine opplevelser fra fangenskapet. Blant dem er også den siste gjenlevende av de mange jugoslaviske fangene, serberen Petar Krasjula. Krasjula havnet i leirens dødscelle. Han reddet livet ved å flykte til Sverige.

Historietime
Historien om Falstad har i mange år ligget i skyggen av historier om bl.a. Grini, dette til tross for at mange i ettertid har karakterisert leiren som en av de mest brutale av de tyske leirene i Norge under krigen.

I dokumentaren belyser regissør Frida Krüger også filmskaperens og sin egen generasjons uvitenhet om det som skjedde under krigen. Selv er hun oppvokst fem minutters vei fra Falstad leir. Men alt hun og hennes jevnaldrende fikk høre om, var Grini og "gutta på skauen".

Ingen fortalte de unge om at det samme faktisk hendte i deres landsdel, rett ved der de selv bodde. Mye av motivasjonen for å lage filmen har vært knyttet nettopp til regissørens egen uvitenhet om det som skjedde.

Programmet er sendt tidligere.

Norsk dokumentar (2003)
Produsert av: Fridafilm / Frida J. Krüger
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57