Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 7. desember 2008 kl 09.30 Språkteigen

- Trenger vi så mange dialekter?

Nordmenn synes det er vanskelig å standardisere talespråket. Vi er vant til at vi kan snakke dialekten vår i alle sammenhenger, og vi har aldri lært oss å snakke noe standardtalemål. Dette er et problem for utlendinger som kommer til Norge og skal lære språket vårt, mener språkforsker Åsta Øvergaard ved NTNU. Hun mener vi bør tilpasse språket vårt når vi snakker med utlendinger som er i ferd med å lære seg norsk. Utlendingene må lære seg å forholde seg til det norske språksamfunnet slik det er, sier språkforsker ved Universitetet i Oslo, Arne Torp.

Språkøkologi er i vinden! Ordet er flott og slående, men hva betyr det? I forrige uke ble det arrangert en hel tredagers konferanse om språkøkologi i Kristiansand. Språkets økologi er språket sett i sammenheng med omgivelsene det snakkes i. Språkforskerne Ernst Håkon Jahr ved Universitetet i Agder, og Stig Eliasson fra Universitetet i Mainz i Østerrike forklarer bakgrunnen for begrepet.

Kan en krone styrke seg? Eller er det noen andre som må gjøre den sterkere? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.