Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 8. juni 2005 kl 19.30 Perspektiv: Moro og kult på Fredsplassen

Fred mellom broderfolk

Lennart Hyland og Randi Kolstad skapte Morokulien, et
Lennart Hyland og Randi Kolstad skapte Morokulien, et "radiorike", på Fredsplassen ved Magnor (Foto: Scanpix)
Blant høye furutrær på Magnor, på grensen mellom Sverige og Norge ligger en åpen plass kalt Fredsplassen. Her står et 18 meter høyt fredsmonument som ble reist i 1914 til minne om det fravær av krig som hadde rådet mellom Sverige og Norge i 100 år.

Nå kaller Fredsplassen og Fredsmonumentet igjen på oppmerksomheten når nye 100 år med fred mellom de to land skal feires.

Perspektiv gjør dykk i arkivet for å levendegjøre historien om begivenheter på Fredsplassen. Det blir også møter med ildsjeler fra Magnor, forfatter og lokalhistoriker Juel Stubberud og leder for Fredsplassens venner, tidligere kultursjef Svein Stenslet.

Tilspissede situasjoner
I perioden 1814 – 1914 var det flere tilspissede situasjoner, ikke minst i 1905. Men de to land klarte likevel å skille lag uten at det kom til krig. I kjølvannet av den episoden dukket tanken om et fredsmonument opp, og ivrige sjeler på begge sider av grensen satte i gang med å konkretisere prosjektet for å få det ferdig til et 100-årsjubileum. Fra norsk hold var det Den Norske Fredsforening, ledet av Bernhard Hanssen som gikk i bresjen for ideen. På den svenske siden var det Svenske Freds- og Skiljedomsforeningen, ledet av Carl Sundblad. Foreningene går i dag under navnene Norges Fredslag og Svenska Fred.

Morokulien
Siden monumentet sto ferdig i august 1914, har det vært møteplass for mange stevner i fredens tegn. Lennart Hyland og Randi Kolstad gjorde plassen om til et "radiorike", Morokulien, i en samsending mellom SVT og NRK. Egentlig skulle Morokulien ha sin levetid gjennom 12 sendinger fra oktober til jul i 1959, men senere kom også norsk og svensk fjernsyn til Morokulien. Navnet er blitt hengende igjen, og i dag står det også skiltet vei til Morokulien.

Arkivbasert dokumentar fra Perspektiv-redaksjonen, Faktaavdelingen
Programansvarlige: Bente Simonsen og Marianne Zimmer
Prosjektleder: Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78