Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 29. juni 2008 kl 11.03 Gudstjenesten: Gudstjeneste fra Tromsdalen kirke, Tromsø

Gustjeneste fra Tromsdalen

Tromsdalen kirke (foto: NRK).
Tromsdalen kirke (foto: NRK).
Gudstjeneste fra Tromsdalen kirke, Tromsø.
7. s. e. pinse: 1. Tess. 4, 2-9.
Sokneprest Kjell Skog.
Kantor Kristian Paulsen.

Norsk salmebok: 136 (S-97) 136. 882. 225. 330. 121 (S-97).
Våler kantori og Elverum damekor - dir. Arne Moseng.

Tekstleser er Anne Gjerdrum.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor: Så grønn en drakt, Herre, vår Herre, Kom Heilag Ande, himmelrøyst, Guds Sønn har gjort meg fri og Pris være Gud.

Hør gudstjenesten fra Tromsdalen kirke 29.06.08

Om kirken
Kjell Skog (foto: NRK / Helge Helgheim).
Kjell Skog (foto: NRK / Helge Helgheim).
Tromsdalen kirke er en såkalt naustkirke, bygd i betong og vigslet i 1965. Kirken ligger på en høyde i Tromsø og er godt synlig fra store deler av byen. Den blir ofte kalt Ishavskatedralen, og menigheten heter Tromsøysund.

Kanskje fordi den ligger i Ishavsbyen, eller fordi selve formen kan gi assosiasjoner om et isfjell. Kirken har plass til 720 mennesker.

Glassmaleriet
Hele østveggen av kirken fylles av et glassmaleri med tittel "Jesu gjenkomst". Dette stod ferdig i 1972, og mannen bak er Viktor Sparre.

Maleriet er 23 meter høyt og dekker 140 kvm. Motivet er Kristi gjenkomst i herlighet.

Klokkene
De to klokkene har hver sin innskrift. På den største står det Hør meg alle" og på den minste " Hør, mitt folk".

Om virksomheten i menigheten
Kristian Paulsen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Kristian Paulsen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Den faste staben i Tromsøysund består av tre prester, kantor, kateket, menighetsarbeider for barn og unge, diakon og kirketjener.

Menigheten har frivillige medarbeidere både i gudstjenestene og i aktiviteter.

I tillegg er det ansatt egen turistkoordinator som tar seg av åpningstider av kirka og utleie av kirka og menighetshuset.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Tromsdalen kirke 29.06.08