Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 21. august 2007 kl 19.30 Ut i naturen: Veiviseren i villmarka

Mikkjel Fønhus – vår første naturverner

Forfatteren Mikkjel Fønhus (1894-1973) var en av Norges første naturvernere (Fototillatelse: Even Råkil, Aschehoug)
Forfatteren Mikkjel Fønhus (1894-1973) var en av Norges første naturvernere (Fototillatelse: Even Råkil, Aschehoug)
Kveldens "Ut i naturen" ble laget i forbindelse med hundreåsdagen for forfatteren Mikkjel Fønhus’ fødsel i 1894. Hans romaner ble oversatt til mer enn tjue språk, og ble solgt i hundretusener eksemplarer. Men han var også en av våre første naturvernere, som allerede i 1930 advarte mot vassdragsutbygging og farene ved å fjerne oss fra naturen.

I våre dagers debatt om menneskeskapte klimaendringer får Mikkjel Fønhus’ advarsel ny gyldighet.

Slagbjørnen "Rugg"
"Skoggangsmann" fra 1917, basert på historien om Hans Trefothaugen som skal ha levd som fredløs i skogene i Valdres, var Mikkjel Fønhus’ første bok. Den fikk god mottakelse, men det var først med "Der villmarka suser" to år senere han fikk sitt store gjennombrudd. "Fortellingen om slagbjørnen Rugg", som er en del av "Der villmarka suser", handler om Rugg som holdt til i Vassfaret, mellom Valdres og Hallingdal. Det er en dramatisk historie om den store hannbjørnen som begynner å ta husdyr, og ender sitt liv for et gevær etter en lang jakt. Historien er delvis bygd på virkelige hendelser, da folk gikk mann av huse for å jakte på en stor hannbjørn som ristet av seg selv de mest erfarne jegerne.

Bjørnefredning
Slagbjørnen Rugg ble berømt, men det vakte ikke like stor begeistring blant alle på bygdene da Fønhus tok til orde for å frede bjørnen allerede på 1920-tallet. Han så hvor raskt bestanden gikk tilbake, og var bekymret for at den ville forsvinne helt. I en periode fikk han bøndene med på en fredning i et stort område mellom Ådalen og Hallingdal, men det var for sent. I mange år fantes det ingen bjørnestamme i Vassfaret. I dag streifer det av og til bjørn der, men det finnes ingen voksne binner i dalføret.

Naturverneren
"Vi har ikke råd til å miste naturromantikken. Vi har mindre råd nå enn noen gang før, fordi maskinene gjør oss så fattige. Mennesket selv blir en slags maskin", sa Mikkjel Fønhus i radioforedraget "Til ungdommen" i 1925. Det var radikale utsagn i en tid hvor framskritt var ensbetydende med utvikling i industri, kraftverksutbygging og veibygging. For Mikkjel Fønhus var dette mer enn en ideologi – han levde også i stor grad i overensstemmelse med det han trodde på, et enkelt liv nær naturen. Han var motstander av biler, og brukte selv alltid sykkel eller tog på sine mange reiser i inn- og utland for å samle stoff til bøkene.

Turutrustningen bestod av en hjemmelagd sovepose av reinskinn, han brukte ikke telt. På sine eldre dager ble han æresmedlem i Norges Naturvernforbund, noe han satte stor pris på etter å ha gått "mot strømmen" hele sitt liv.

Eventyreren
Mikkjel Fønhus må også ha vært noe av en eventyrer. Allerede i 1930 la han ut på en ekspedisjon på egen hånd i Afrika, en reise som tok flere måneder. I Sveits ble han arrestert, mistenkt for bankran! Reisebrevene hans om løvebrøl på savannene i tropenatta ble slått opp på førstesidene i landets aviser. Noen år senere gikk han alene 400 kilometer på ski over Finnmarksvidda, lenge før det fantes mobiltelefoner og GPS. "Alt jeg har skrevet har jeg måttet oppleve – både på kroppen og med sjela".

Programansvarlig: Ulf Myrvold, tlf: 99 50 01 32
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no