Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 19. november 2000 kl 15.15 Musikk på søndag: Mariss, Geirr og Richard

Musikk på søndag: Mariss, Geirr og Richa

NRK1 søndag 19. november kl 15.15
Musikk på søndag: Mariss, Geirr og Richard

Varierte toner fra Oslos musikalske stolthet

I det tredje opptaket fra Oslo Konserthus kan vi høre Oslo Filharmoniske Orkester fremføre Geirr Tveitts \"Hundrad Hardingtonar\" og Richard Strauss\' Fantasi fra \"Die Frauen ohne Schatten\". Dirigent er Mariss Jansons.

I fjor var det 80 år siden Oslo Filharmoniske Orkester ble stiftet, og 20 år siden Mariss Jansons tiltrådte som kunstnerisk leder. Gjennom denne siste fjerdedelen av sin historie har orkestret vokst tallmessig fra 79 til 109 musikere, og utviklet seg kunstnerisk til et orkester som omtales, fremheves og etterspørres over hele verden.

Geirr Tveitt er en av våre mest særpregede komponister. Han vokste opp i Hardanger og mottok avgjørende impulser fra folkemusikktradisjonene der, men sin musikkutdannelse fikk han på kontinentet, først i Leipzig senere i Paris, hvor fransk impresjonisme fikk stor betydning for hans videre utvikling som komponist. Denne franske innflytelsen røper seg også i \"Hundrad Hardingtonar\".

Strauss-opera
Operaen \"Die Frauen ohne Schatten\" fra 1918 blir av mange regnet som Strauss\' musikalsk sett vakreste opera. Til tross for dette blir den sjelden oppført. Strauss syntes det var synd at så mye godt arbeid bare skulle bli liggende, og i 1946 fullførte han sin \"Symfoniske fantasi\" over operaen. I et brev til barnebarnet Christian skrev Richard Strauss blant annet: \"Som du skjønner kan man fortsatt gjøre nytte for seg i sitt 82. år, når man tidligere har sørget for å være flittig og holdt åndskreftene friske\".

NRK1 søndag kl 15.15

Opptak fra Oslo Konserthus
Regi Erik Østby
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 (inger.larsen@nrk.no)