Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 20. desember 2009 kl 17.30 Åpen himmel: Et adventsbesøk på Svalbard

4. søndag i advent

Vi følger Svalbard kirke på adventsbesøk til Ny-Ålesund. Dette er verdens nordligste forskningsby der et 40-talls mennesker overvintrer på 79 grader nord.

Etter en kort omvisning i byen, ringes det i den gamle klokka og Svalbardprest Leif Magne Helgesen inviterer til andakt.

Her synges "Glade jul" på tre språk og juleevangeliet blir lest av bestyrer i Svalbard kirke, Torunn Sørensen.

Egenproduksjon ved NRK/Troms og Finnmark
Journalist og produsent: Sylvi Inez Liljegren, tlf 77 66 12 00/976 83 123
Prosjektleder: Helge Gudmundsen
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900