Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 2. januar 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Rødreven - mulighetenes mester

Ut i naturen: Rødreven - mulighetenes me

NRK1 tirsdag 2. januar kl 19.30
Ut i naturen: Rødreven - mulighetenes mester

På talefot med Mikkel Rev

På samme måte som med kråke og skjære har vi alle et forhold til reven. Gjennom folkeeventyr og barnesanger har vi helt fra barnsben av blitt grundig kjent med den. Rødreven finnes over hele Norge, fra kyst til høyfjell. Ut fra dette mener vi vel alle at vi har gode kunnskaper om rødreven, men har vi egentlig det?

Naturfotograf Hans Gundersen har gjennom to år gjort opptak av rødrev i Ofoten, nærmere bestemt i Ballangen og Narvik kommune.

- Det manglet ikke på advarsler da vi satte i gang, forteller Svein Simonsen, daglig leder i GunSim Videoproduksjon som står bak naturfilmen \"Rødreven - mulighetenes mester\".

Bekrefter teorier
Rødreven er meget vanskelig å filme hvis man ønsker å komme den ordentlig inn på livet. Det fikk Hans Gundersen etter hvert erfare. Men utallige døgn i forskjellige kamuflasjer ga til slutt resultater i form av unike scener av rødrev som hittil ikke har vært filmet.

Forsker Kristian Overskau beskriver og forklarer situasjonene som naturfotografen har filmet. Spesielt interessant er det at enkelte av scenene bekrefter teorier som forskerne aldri har fått dokumentert før nå.

I skog og fjell
Det første året ble opptakene konsentrert om høyfjell og skogsområder. Ved å vente på rødreven i nærheten av naturlige kadavre og å legge ut åte andre steder, kom Hans Gundersen på talefot med den.

- Vi var spente på hvordan dyrelivet i høyfjellet har reagert på at reven er blitt stadig mer tallrik her, sier Hans Gundersen. - Forbauselsen var stor da vi oppdaget at reven faktisk gikk i konfrontasjon med jerv for å sikre seg mat!

Familieliv
Etter hvert beveget Hans Gundersen seg ned på kulturmark hvor både ynglende revetispe, ungrev og voksen hannrev utgjør revens familie. Flere rødrevhi ble utover ettervinteren og våren oppsøkt uten at ynglende tisper ble funnet. Det man til slutt oppdaget, var at reven i disse områdene ofte etablerte hi i steinfyllinger inntil trafikkert vei. Farene det medfører er opplagte.

Unik tilpasningsevne
- Vi har i denne filmen forsøkt å beskrive rødrevens liv som er skjult for de fleste av oss. Dessuten har vi ønsket å vise rødrevens unike evne til å tilpasse seg de forskjelligste miljøer for å kunne overleve som art, konkluderer Svein Simonsen.

I filmen får vi også se fjellvåkparets slit med å oppfostre unger. Haukefuglen fjellvåken er nemlig i likhet med reven avhengig av smågnagere for å kunne reprodusere.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Naturprogram fra NRK Faktaavdelingen
Ved GunSim Videoproduksjon A/S
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilde
De fleste av oss har sett rødreven, men hvor mye vet vi egentlig om Mikkel Rev - kjent fra blant annet eventyr og barnesanger? (Foto: GunSim Videoproduksjon)