Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 26. oktober 2001 kl 20.10 Profil: Profil: Erika og Klaus Mann

Barn av en stor forfatter

Erika og Klaus Mann var barn av den store forfatteren Thomas Mann, og levde et kreativt og turbulent liv.
Erika og Klaus Mann var barn av den store forfatteren Thomas Mann, og levde et kreativt og turbulent liv.
Erika og Klaus Mann var de eldste av forfatteren Thomas Manns seks barn. De var svært begavet og ble ofte tatt for å være eneggede tvillinger, selv om de var født med over et års mellomrom, var av forskjellig kjønn og ikke lignet på hverandre. Men de hadde en intimitet seg imellom som gjorde dem i stand til å leve et uvanlig kreativt og produktivt liv. Klaus Mann (1906-1949) skrev romanen ”Mefisto” i 1936. Boken fikk en ny aktualitet ved filmatiseringen i 1981.

De ble født inn i Tysklands ledende litterære familie, og Erika og Klaus Mann delte kampen de måtte kjempe for å få utfolde sin egen individualitet og kreativitet i skyggen bak faren, Thomas Mann – berømt Nobelprisvinner. Som alle barn lengtet Erika og Klaus etter kjærlighet og respekt fra faren, som var så fjern og mektig at de gjennom hele livet omtalte ham som ”magikeren”. Begge to klarte seg imidlertid godt uten farens hengivenhet, fordi de støttet hverandre med uforbeholden kjærlighet og støtte.

Streng moral
Erika og Klaus Mann var forfattere, skuespillere, homoseksuelle og pasifister. I en tid preget av streng moral og politisk usikkerhet, fremsto deres moral og politiske overbevisning klar og fast, mens handlingene deres bar preg av store motsetninger. Klaus var forfatter og opplevde at det han skrev ble forbudt å utgi. Erika var skuespiller, og ble møtt med yrkesforbud i Europa. Erika var lesbisk, men giftet seg to ganger. Først med skuespilleren Gustaf Gründgens, så med dikteren W.H. Auden. Gjennom dette ekteskapet fikk Erika britisk statsborgerskap. Klaus var pasifist, og bønnfalt den amerikanske hæren om å la ham få være med å kjempe mot sitt tidligere hjemland.

Forholdet dem imellom ble anstrengt på grunn av slike påkjenninger og problemene med å leve i konstant eksil. Sammenbruddet kom med Klaus’ avhengighet av narkotika og det faktum at Erikas lojalitet gradvis vendte seg fra broren og til faren, noe Klaus følte som et forræderi. Filmen ender med Klaus’ selvmord og Erikas utvisning fra USA, hvor hun omsider hadde slått seg ned etter mange år med sammenhengende reising.

Vanessa Redgrave og Corin Redgrave er stemmene til Erika og Klaus Mann.

Hollandsk produksjon
I rollene:
Unge Erika – Coraly von le Fort
Unge Klaus – Raffael Reisig
Karl – Christoph Eichhorn
Marion von Kammer – Maren Kroymann
Franziska – Cora Frost
Speed – Jean Loup
Originaltittel: ”Escape to Life. The Erika and Klaus Mann Story”
Regi: Andrea Weiss og Wieland Speck
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilde
Erika og Klaus Mann var barn av den store forfatteren Thomas Mann, og levde et kreativt og turbulent liv.