Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 17. oktober 2002 kl 22.20 Migrapolis

Lov og rett i Norge

Migrapolis setter denne uka fokus på rettssikkerhet. Er mennesker med minoritetsbakgrunn like godt beskyttet av lovverket som det majoriteten er?

Gabriel Seckamana har bodd i Norge i åtte år uten å få oppholdstillatelse. Derfor har han verken personnummer eller arbeidstillatelse. Han er ”ingen” som han selv sier. Han og de norske myndighetene er ikke blitt enige om hvor han kommer fra. Selv sier han at det er fra Rwanda, og at det er umulig for ham å vende tilbake dit. Til tross for at han ikke får lønn, jobber han full dag ved Hennig Olsen Is A/S i Kristiansand. Reporter Lotten Christiansen møtte ham på jobben, og ble også med ham til et møte med statssekretæren i Kommunaldepartementet.

Abdelila Saeme
Abdelila Saeme er den eneste forsvarsadvokaten med minoritetsbakgrunn i Oslo. Han er født i Marokko, men har bodd mesteparten av livet i Norge. Mange av hans klienter har innvandrerbakgrunn, og de setter ofte pris på at advokaten har ekstra gode forutsetninger for å forstå dem. Selv er han opptatt av at en del ungdom med minoritetsbakgrunn blir kriminelle fordi de mangler tilhørighet her i landet. Reporter Raheela Kokaab Chaudhry fulgte ham i retten og på besøk i et fengsel i Oslo.

Ronald Craig
Ronald Craig er juridisk ekspert, og spesielt opptatt av menneskerettsspørsmål. Han har blant annet sittet i et utvalg som har sett på hvordan norske lover kan gi bedre beskyttelse mot etnisk diskriminering. På dette området ligger vi etter vårt naboland Sverige, forteller Ronald Craig, men han mener at vi er på riktig vei. Reporter Karyn Bennett-Lund fulgte ham gjennom en dag på Metropolis-konferansen i Oslo i september. Da var eksperter fra hele verden samlet for å diskutere slike spørsmål.

Egenprodusert flerkulturelt magasin
Prosjektleder Marianne Mikkelsen
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83