Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 4. mai 2008 kl 21.10 Hovedscenen: Berlin Filharmoniske Orkester og "Det tredje riket"

Nazi-uniformert filharmoni

Berlinfilharmonien spilte fremragende, men også rollen som viktig byggesten i den nazifiserte propaganda (t.h. sjefdirigent Wilhelm Furtwängler i SA-uniform). (Foto: Cmajor Entertainment)
Berlinfilharmonien spilte fremragende, men også rollen som viktig byggesten i den nazifiserte propaganda (t.h. sjefdirigent Wilhelm Furtwängler i SA-uniform). (Foto: Cmajor Entertainment)
Hvor går det fine skillet mellom selvstendig kunstnerisk virksomhet og medløperens rolle? Berlinfilharmonien var opprinnelig eid av musikerne i orkestret, men gjennom 12 år (1933 – 45) ble det styrt av propagandaminister Goebbels apparat. Vi får høre mer i denne dokumentaren som også byr på arkivmateriale som hittil ikke har vært vist.

De jødiske musikerne i orkestret dro i eksil, Mendelssohn ble strøket av repertoaret.

Men orkestermedlemmene flest anså ikke at de spilte i et "nazi-orkester" (riktignok var det et fåtall ivrige nazister blant musikerne som visste å fremme sine synspunkter).

Skjult arkivstoff
Den spansk-tyske regissøren Enrique Sánchez Lansch har lett fram relevante vitner fra denne tiden over hele verden. Ukjent eller godt skjult arkivmateriale fra slike propaganda-anledninger som partikonventene i Nürnberg, åpningsseremonien under OL i Berlin etc. viser orkestrets rolle som viktig byggesten i den nazifiserte propaganda.

Ettertiden taler
Vi møter så vel etterkommere av de jødiske orkestermedlemmene som ble presset ut av orkesteret, som etterkommere av medlemmer som meldte seg inn i det tyske nazipartiet og dukket opp på prøvene i SA-uniform.

Fransk aksent i andre del av "Hovedscenen"
Det franske kammerkoret Accentus står igjen fram med utdrag av kjente verker (denne gang av Vivaldi, Chopin, Debussy, Mahler, Ravel, Prokofjev) i andre avdeling av Hovedscenen.

Med superb vokal innsats oppstår lekker orkesterklang, uten instrumenter. Den kjente franske filmregissøren Andy Sommer fanger inn kor og musikk i spennende bilder.

Tysk musikkprogram (2008)
Originaltittel: "Reichsorchester"-The Berlin Philharmonic Orchestra and The Third Reich
Produsert av: Cmajor Entertainment

Fransk musikkprogram (2007)
Originaltittel: Accentus: Transcriptions
Produsert av: Point du Jour International

Kontaktperson programinformasjon: Steinar Dahl, tlf 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no