Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 8. april 1999 kl 18.30 Lasse og Per: Vi er ganske like, men helt forskjellige

Lasse og Per: Vi er ganske like, men hel


NRK2 torsdag 8. april kl 18.30
Lasse og Per (1:3)

Tett på Lasse og Per

I 20 år har programskaper Elisabeth Nergaard fulgt de to sterkt funksjonshemmede brødrene Lasse og Per Barthel. Da vi møtte dem for første gang i 1979 var de ungdommer på vei inn i livet. I dag er de voksne menn med livs- og arbeidserfaring.
I tre fjernsynsprogrammer - tatt opp over en periode på 20 år - møter vi brødrene Lasse og Per Barthel. De lider begge av den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi. Lasse er hardest rammet og har aldri kunnet gå. Per har sittet i rullestol siden han var sju år. Da vi møtte dem første gangen var de tenåringer. I dag er de begge over tretti år gamle.
Programmene er en unik dokumentasjon av to menneskers vei fra barndom, via ungdomsårene til voksen alder. Det å få anledning til å lytte til deres tanker og forhåpninger som ungdomsskoleelever og gymnasiaster, for så - 20 år etter at det første programmet ble laget - å møte dem igjen med modenhetens refleksjoner, er en meget spesiell fjernsynsopplevelse.

Tre programmer
Programmet fra 1979 ble kalt \"Vi er ganske like, men helt forskjellige\" og handlet i første rekke om Lasse som da gikk på en vanlig ungdomsskole. I 1984 møtte vi ungdommene igjen. Lasse var russ og Per skulle ta eksamen artium året etter. Begge tok de sikte på en fremtid innen data. Begge mestrer datamaskinen - Lasse ved hjelp av en munnpinne, Per med sin høyre hånd.
Hvordan arter så livet seg for dem i dag? I det tredje programmet forteller Lasse og Per Barthel i samtale med Elisabeth Nergaard om sorger og gleder, om håp og drømmer, om trivialiteter og store begivenheter. De har fått oppfylt mange av sine håp og drømmer. Men livet har også gitt dem noen bitre piller å svelge.

NRK2 torsdag kl 18.30

Bilder (via Scanpix, Data-tv/Internett)
1. Lasse og Per i 1979. Lasse gikk den gang på en vanlig ungdomsskole til tross for sitt handikap.

2. 20 år er gått siden programskaper Elisabeth Nergaard første gang møtte brødrene Per og Lasse Barthel.

Undervisningsserie i tre deler
Programansvarlig: Elisabeth Nergaard, tlf 22 16 22 03
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41