Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 19. desember 2010 kl 09.30 Språkteigen

Gamle ord i nyfamilien

Jula er den tida på året som skaper flest utfordringer for nyfamiliene. Skal man feire med pappa og stemor? Mamma og bonusfar og halvsøsken? Sjøl om familieforholdene har forandra seg mye de siste tiåra, brukes de samme ordene på medlemmene i nyfamilien. Det fortalte familieterapeutene på Familivernkontoret i Sør-Trøndelag da Språkteigen var på besøk.

"E ska åt Vinster'n", kan man høre folk i Gudbrandsdalen si. Fremdeles lever dativen i omtale av stedsnavn i en del områder. Navnegransker Inge Særheim ved Universitetet i Stavanger forklarer hvordan denne gamle kasusforma brukes.

Når man sier at noe ikke henger på greip, prater man rett og slett skit. Sylfest Lomheim bidrar med møkkasnakk i Språkteigen denne uka.

Programleder er Randi Lillealtern.