Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 15. desember 2004 kl 19.55 Mellom nytelse og smerte: Sammen

Hvordan lever vi nå?

Kari Slaatsveen er programleder for helse og livsstilsserien Mellom nytelse og smerte. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Kari Slaatsveen er programleder for helse og livsstilsserien Mellom nytelse og smerte. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Mennesket er et sosialt vesen, men langt fra alle er komfortable med dagens samfunnsstruktur. Familie erstattes i stor grad av venner, jobben tar mye tid og nettverk blir stadig viktigere, får vi høre. Hvilke følger får det?

I steinaldersamfunnet levde menneskene tettere på hverandre. Man gikk på jakt i grupper, levde i storfamilier og holdt sammen. Samhold ga styrke. Gradvis har denne ordningen opphørt.

I våre dager er individualismen mer fremskreden, og det er lengre mellom de faste mønstrene. Det er ikke lenger selvsagt at man skal feire jul med den nærmeste familien, det er vanlig å kjøpe bolig sammen med en eller flere venner, og undersøkelser viser at mange folk ville ha jobbet enda mer hvis de hadde muligheten.

Valgets kvaler
De sosiale valgene medfører også en del problemer. Stadig flere bor alene, psykiske problemer øker i omfang og skilsmissestatistikken er dyster lesning. Er vi i ferd med å velge fleksibilitet fremfor trygghet, opplevelser fremfor nærhet? Hvordan vil samfunnet utvikle seg i årene som kommer, vil vi oppleve en motreaksjon?

Vi møter Victoria, en ung kvinne som har slitt med og overkommet psykiske problemer. Nå reiser hun rundt på skoler og forteller om sine erfaringer. Dessuten blir vi med hjem til et litt utradisjonelt par.

Ekspertenes spådommer
Tre eksperter møtes i fengsel for å tenke fritt om den sosiale utviklingen. Wencke Mühleisen er kjønnsforsker, Bjørn Grinde er biolog og Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi. Deres mandat er intet mindre enn å forsøke å presentere tre forslag til hvordan vi kan leve bedre sammen.

Om serien
Genetisk sett er vi så godt som identisk med steinaldermennesket, men livsbetingelsene er totalt forskjellige noe som stiller oss overfor store utfordringer. Fedme, rusproblemer, stress og mangel på mosjon preger det moderne samfunnet. I fem programmer inviterer Kari Slaatsveen tre eksperter til å komme med sine forslag til løsninger på noen av de problemene vi står overfor.

Egenprodusert dokumentarserie fra NRK Fakta (2004)
Programleder: Kari Slaatsveen
Prosjektleder: Truels Zeiner-Henriksen
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup, tlf 23 04 98 41/92 01 55 79,