Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 1. mai 2005 kl 12.35 Norske filmminner: Streik!

Filmen om Sauda-streiken

Filmen om Sauda-streiken (NRK-foto)
Filmen om Sauda-streiken (NRK-foto)
Tirsdag 2. juni 1970 gikk ovnshusarbeiderne i Sauda til streik for presse gjennom bedringer i lønns- og arbeidsforholdene. Mange års misnøye brøt til slutt ut i åpen konflikt. Det var starten på fem dramatiske uker preget av opphetet debatt og meninger som stod beinhardt mot hverandre.

Det gikk ikke upåaktet hen at streikelederen var marxist-leninist, og begreper som "ulovlig aksjon" og "klasseforræderi" svirret i luften. Hvordan opplevde de ellers så sindige arbeiderne en streik som etter hvert kom til få vidtrekkende konsekvenser? Hadde de, som noen hevdet, latt seg lure av militante ekstremister, eller var det noe mer som lå bak arbeidernes resolutte opptreden?

Proteststorm
At streiken i 1970 hadde hatt vidtrekkende konsekvenser, kom tydelig til uttrykk da opptakene til "Streik" skulle starte. Enkelte aviser protesterte høylydt, Arbeidsgiverforeningen krevde at opptakene måtte stanse, og Sauda Reiselivslag organiserte en underskriftskampanje mot filmen. Filmen ble da også stanset av NRK, som var involvert i prosjektet. Først ett år senere fikk regissør Oddvar Bull Tuhus, klarsignal til å starte opptakene.

Norsk spillefilm fra 1975 etter Tor Obrestads roman "Sauda! Streik!".
Regi: Oddvar Bull Tuhus
Med: Kjell Pettersen, Kjell Stormoen, Thor Inge Kristiansen, Kolbjørn Brenda
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53

Bilder (to motiv)
Filmen om Sauda-streiken (NRK-foto)