Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 1. juni 1999 kl 20.30 Brennpunkt: En spansk en ?

Brennpunkt: En spansk en ? (ttv)


NRK1 tirsdag 1. juni kl 20.30
Brennpunkt: En spansk en?

Kamp mot miljøkriminalitet

Økokrim går inn for å skjerpe straffene for ulovlig riving av verneverdige og fredete bygg. Det skal slås hardt ned på miljøkriminalitet. Myndighetene mener det har vært for milde reaksjoner i slike saker, og i flere byer er det nå reagert kraftig mot utbyggere og entreprenører som har overtrådt fredningsbestemmelser og brudd på plan- og bygningsloven.
Brennpunkt fokuserer i kveld på miljøkriminalitet rundt et byggeprosjekt ved Nidelva, midt i Trondheim sentrum.
Et utbyggingsselskap kjøpte en av de gamle pakkhusene ved elva og fikk tillatelse til å rehabilitere bygget til et boligkompleks. Pakkhuset lå i et spesialområde for bevaringsverdig bebyggelse og skulle tas vare på. Men rehabiliteringsprosjektet kom ut av styring, og i januar i år måtte bygningssjefen i Trondheim kommune slå fast at pakkhuset var borte. Det var revet, bak presenningene!
Byantikvar Gunnar Houen karakteriserer rivingen av brygga som et alvorlig overtramp og et tap for byen.
Hvordan kunne dette skje? Var det noen som tok \"en spansk en\"? Og hvordan kunne et helt hus rives uten at kommunens folk registrerte det?

NRK1 tirsdag kl 20.30

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Byantikvar i Trondheim, Gunnar Houen, ser på rivingen av brygga som et alvorlig overtram og et tap for byen.

Bryggene lags Nidelva i Trondheim.

Egenprodusert dokumentar fra NRK Sør-Trøndelag
Programansvarlig: Tore Rosshaug, tlf. 73881200
For mer informasjon: Kari Gilberg, NRK Sør-Trøndelag, tlf. 73881200
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123
E-post: brennpunkt@nrk.no Hjemmeside: www.nrk.no/brennpunkt
Brennpunktredaksjonen: tlf. 23049000