Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 13. september 2001 kl 20.00 Schrödingers katt

Mot slutten for fjellreven?


Den er sky og den er sjelden. Norsk fjellrev er i ferd med å bli utryddet, og i dag er det bare mellom 50 og 100 igjen i den norske fjellheimen. Framtiden ser alt annet enn lys ut for de gråhvite krabatene om ikke noe drastisk skjer.

I et forsøk på å berge stammen satser nå forskerne alt på ett kort. De har fanget inn valper som er satt i bur i Asker. Håpet er å avle fram ny valper som kan settes ut i naturen igjen. Men prosjektet er høyst usikkert, og ingen vil gi noen garanti for at det lykkes. I Sverige og Finland går nemlig et lignende prosjekt mot slutten, uten resultat . Og lederen der er pessimistisk med tanke på fjellrevens framtid.

Tidligere ble det drevet jakt på fjellreven, men de siste 70 årene har den vært fredet. Mye tyder likevel på at fredingen kom for sent. Stammen klarer ikke å ta seg opp, og forskerne vet foreløpig lite om hva som er årsaken. En del av forklaringen kan være at det er for langt mellom hvert lemenår slik at næringsgrunnlaget for reven blir for magert. I dag er fjellreven det mest truede pattedyret i Norge.


Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Jorunn Voll
For ytterligere informasjon: schroedingers.katt@nrk.no
Pressekontakt Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36

Bilde
Gry Molvær er programleder for ”Schrödingers katt”. (Foto: Scanpix)