Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 5. oktober 2008 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmefornyelse

Når vi i 2010 får ny salmebok, gis den ut i to bind. Forslaget som nå er ferdig, viser at det i "hovedboka" er plass for 1150 forskjellige tekster, mens bind to rommer 278.

Det er 23 år siden vi fikk ny salmebok, og 11 år siden Salmer 97 så dagens lys. Ikke mange år i salmeboksammenheng, men mye har skjedd på disse årene. Det er mange som skriver salmer og komponerer.

Vi tenker også på globaliseringen. Salmer som har kommet til oss fra den verdensvide kirke. Dette har på mange måter fornyet sangen også i kirkerommet. Det er viktig å fange opp de nye salmetonene i en ny salmebok. I 2010 vil den foreligge.

Forslaget er ferdig og er ute på høring. Å lage en ny salmebok er en langsom og detaljert prosess. Slik må det være. Det er mange hensyn å ta, og så er det vel ingen områder det er så mange følelser og meninger som sang og musikk.

For å slippe til fornyelsen er det salmer i salmeboka som ble gitt ut i 1985 som ikke kommer med i den nye. 1985-utgaven rommer 953 salmenummer. 601 av disse er foreslått til den nye. Når det gjelder Salmer 97 er det 159 av 283 som kanskje blir med videre. 390 salmer er nye i forhold til disse to salmebøkene.

Nå er lytterne til "Salmer til alle tider" engasjerte. Er min favorittsalme foreslått? Brevene strømmer inn. Skriv du også, så skal vi finne ut om du eventuelt vil finne din salme i den nye salmeboka. Vi fortsetter med å spille de "nye" salmene som er foreslått.

Denne gangen får vi plass for disse:
I den stille klare morgen (Reflex), Är det sant at Jesus är min broder (Carola), Se i nåde til oss (Bjørn Eidsvåg), Herre, gje meg dine auge (Sølvi Hopland), Nåden (Signe Walsøe), Shine your light (Oslo Gospel Choir) og Velsignelse ved reisestart (Hilde Svela).

Også denne gang avslutter Bodil Arnesen med Velsigning.