Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 14. april 2008 kl 19.55 Faktor: Den siste gjetaren

Saue-gjetaren i Sirdal

Som far sin før han er Torleiv Lye sauegjetar på heiltid. (Foto: Svein Rune Skilnand)
Som far sin før han er Torleiv Lye sauegjetar på heiltid. (Foto: Svein Rune Skilnand)
Det fins faktisk nokre få igjen av dei – gjetarane som lever på gamlemåten i Noregs fjell.

Torleiv Lye er ein av dei – sauegjetar på heiltid i Sirdal i Vest-Agder. Ein tradisjon han har arva etter far sin. Men han er usikker på framtida. Vil han bli den siste gjetaren?

200 år med sau
Sirdal har ei historie som er heilt spesiell her i landet. Frå omlag 1830 kom gjetarar med saueflokkane sine frå Jæren og Dalane til heiene i Sirdal og Setesdal Vesthei. Dei brukte gjerne mellom ei og to veker på å drive flokken fram til beiteområdet. Det kunne vera opptil 10 000 sauer i ein slik flokk.

Tradisjonen med dei store sauedriftene har vore ubroten i snart 200 år, men det er grunn til å stilla spørsmål ved om den kan halda fram på same måten.

Norsk dokumentar (2007)
Produsert av: Svein Rune Skilnand, 907 45 435
Prosjektleder: Oddbjørn Rosnes, mobil 4781 5458
Kontaktperson Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no