Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 27. april 2004 kl 23.10 Utsyn: Rwanda - I Guds navn

Hutu mot tutsi – med kirkens velsignelse

Marianne (10) på plassen der hun var vitne til at foreldrene ble slaktet ned – selv klarte hun å flykte. (Foto: Peter Rinaldo)
Marianne (10) på plassen der hun var vitne til at foreldrene ble slaktet ned – selv klarte hun å flykte. (Foto: Peter Rinaldo)
Hvordan ble naboer og bekjente drevet til å slakte ned 10 000 tutsier om dagen under folkemordet i Rwanda? Bærer kristeligdemokratiske politikere i Europa et medansvar for folkemordet?

I unike filmsekvenser slår vi følge med restene av Rwandas hær, "Jesu Armé", i dens uttrøttelige arbeid med å infiltrere og angripe mål inne i Rwanda fra sine gjemmesteder i Kongos jungel. Tidligere soldater og sivile mordere forteller om ideologien som lå bak folkemordet i Rwanda.

Mens andre folkemord i historien er blitt utført i det skjulte eller i avsides trakter og med hjelp av et politisk regimes dødsskvadroner, deltok hundretusener hutuer i massemyrderiene på tutsiene i Rwanda. Et flertall av morderne var vanlige mennesker, og nærmere en million tutsier ble slaktet ned med grøssende effektivitet.
Hvordan kunne det skje? Hvilken moralsk "rettferdiggjøring" gjorde det mulig for Rwandas regjering å forvandle en vesentlig del av befolkningen til hensynsløse mordere?

Bibelen som kampskrift
I dokumentarfilmen fra Sveriges Televisjon viser Peter og Maria Rinaldo at regimet og de religiøse lederne paradoksalt nok anvendte seg av den kristne lære for å motivere massemordet. De gjorde den hellige skrift om til et kampskrift. Med en haglskur av gammeltestamentlige bibelord hisset de opp folk og drev dem til å ta livet av sine naboer og venner.

Kristeligdemokratisk støtte
Hutu-regimet i Rwanda bekjente seg til den kristeligdemokratiske ideologi, som har tette bånd både med den katolske kirken og den kristeligdemokratiske internasjonalen. Sistnevnte organisasjon ga morderregimet sin støtte både som politisk rådgiver og økonomisk lobbyist.

Dokumentaren viser hvordan kristeligdemokratiske politikere i Europa har et medansvar for folkemordet. De fikk tydelige signaler om hva som var på gang, men valgte ikke å reagere for om mulig å stoppe folkemordet.

Det utvalgte folket
Ifølge regjeringens propagandistiske doktrine skulle hutuene se på seg selv som "det utvalgte folket", de skulle forsvare landet mot hedninger som truet det, så vel innenfra som utenfra.

Store lagre med machetekniver ble kjøpt inn og delt ut til vanlige folk for at de skulle begynne å slakte ned tutsiene.

"Jesu Armé"
Etter folkemordet gjemte de villedede kristeligfundamentalistiske rwandiske styrkene seg i Kongos jungelområder, der de omgrupperte seg. I dag kaller de seg "Jesu Armé" og består vesentlig av restene av Interahamwe, ungdomshæren som utgjorde ryggraden av Rwandas dødsskvadroner og den tidligere nasjonale hær.

I 1996 angrep de det krigsherjede landet igjen, da under foregivende av å gjennomføre Guds vilje. Kampene pågår den dag i dag, med spredte attakk fra tid til annen.

Innkjøpt svensk program
Originaltittel: I Guds namn
Regi: Peter og Maria Rinaldo
Produksjon: SVT (2004)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57