Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 1. mars 2004 kl 19.55 Institusjonen

Institusjonen splittes

Tom André har spilt trommer i 18 år (Foto: Odd-Steinar Tøllefsen).
Tom André har spilt trommer i 18 år (Foto: Odd-Steinar Tøllefsen).
Nedskjæringer og omstruktureringer i Helse-Norge rammer også beboerne på Gjestad bo- og aktivitetssenter. En avdeling må legges ned, og beboerne flyttes over i to mindre enheter. Avdelingsleder Eva strever med å gjøre dette på en mest mulig skånsom måte. Også beboerne er bekymret.

Eva er 32 år og avdelingssykepleier på sykehjemmet på Gjestad. Hun sliter med underbemanning og med å få vaktlistene til å gå opp. Hvor skal hun gjøre av alle pasientene når de flytter inn i mindre lokaler? Og hva med pasienter som er vant til å omgås og være sammen, som nå blir fordelt på forskjellige steder?

Det er vanskelig for Eva, men hun gleder seg i det minste til å slippe alle de administrative oppgavene. Når flyttingen er gjennomført, skal hun være vanlig sykepleier igjen.

Aktivisering
81 år gamle Anna har tidligere levd et aktivt liv, blant annet som tømmerhugger. Overgangen til aldershjemmet er stor, og hun er litt oppgitt over romkameratens passivitet. Man er ansvarlig for å sysselsette seg selv, mener Anna.

En annen som forsøker å sysselsette seg, er Knut Ivar (51). Han jobbet tidligere som billakkerer, men etter to slag og ett hjerteinfarkt har han vært sykmeldt. Nå skal han forsøke en gradvis retur til arbeidslivet, og i denne episoden blir vi med på jobbintervju på Ullensaker Industri. Ergoterapeuten Lisbeth assisterer Knut Ivar.

Eget hjem
Tom André, som har Downs syndrom, bor i egen leilighet i boenheten. Han klarer seg stort sett selv, men får tilsyn av hjelpepleierne. Nå vil hjelpepleier Siv ha ham med inn sammen med de andre for å se "Hotel Cæsar" og spise vafler. Tom André er motvillig, og inviterer heller til en omvisning i leiligheten sin.

Om serien
Det eksisterer ingen korrekt fremstilling av hvordan en institusjon er, for historiene og skjebnene er like forskjellige som menneskene som skjuler seg bak dem. Denne programserien forsøker likevel å gi et representativt inntrykk av hvordan dagliglivet i en liten bit av Helse-Norge arter seg. Vi møter pleiere, pasienter på medisinsk rehabilitering, eldre beboere på sykehjem og mennesker som får oppfølging i spesialtilpassede boenheter.

Innkjøpt dokumentarserie. Produsert av Indie Film i samarbeid med Dinamo Story.
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup , 23 03 98 41 (92 01 55 79)