Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 31. august 2002 kl 14.00 Offline: Medier og makt

Medier og makt

Nyhetsredaktør i NRK, Annette Groth.(NRK-foto: Anne Liv Ekroll)
Nyhetsredaktør i NRK, Annette Groth.(NRK-foto: Anne Liv Ekroll)
Mediene har makt, men hvordan utøves denne makten og hvilke mekanismer er det som styrer? I det første programmet i serien ”Offline”, som retter søkelys mot sentrale spørsmål i dagens mediedebatt, kan du blant annet bli med ”backstage” i TV2s nyhetsredaksjon. I arbeidet fram mot en nyhetssending blir innslag kontinuerlig prioritert og omprioritert, og i denne prosessen utøves det makt.

For å belyse medienes makt har programleder Rune Klevjer med seg i studio Annette Groth, nyhetsredaktør, NRK Fjernsynet og Martin Eide, professor i medievitenskap, Universitetet i Bergen.

”Schizofreni” og demokrati
Martin Eide ser det som en styrke i den norske mediesituasjonen at en klarer å få til en miks mellom det populære og det seriøse. – Blandingen av kvalitet og sensasjon – at mediene er ”schizofrene” på sett og vis, er en styrke – framfor en reindyrking av det populære og det elitære, sier Eide. - Det ligger blant annet en demokratisk kvalitet i at populærjournalistikken har åpnet nyhetsbegrepet og løsrevet for eksempel politikken fra ekspertene.

Fra Akersgata til bygde-Norge
I den typisk norske lokalavisen må man daglig forholde seg til makt- og avhengighetsforhold. Alt blir så mye tettere i et lite lokalsamfunn, og det kan være vanskelig for pressen å være uavhengige. For eksempel kan kilder og beslutningstagere, som man bør ha et uavhengig forhold til, være blant journalistens venner eller naboer. Annonseinntektene fra det lokale næringsliv kan stå på spill ved negativ redaksjonell omtale. Med slike eksempler demonstreres og analyseres medienes makt og avmakt.

Public service
”Offline” er en serie laget i forbindelse med et nettstudietilbud (MediaNett) i medievitenskap ved UiB, men programmenes intensjon er vel så mye at de skal være av interesse for vanlige tv-seere. Tanken er å få aktuelle mediespørsmål belyst på en slik måte at det engasjerer og appellerer til ettertanke. I alle programmene er det et møte mellom en medieviter og en ”praktiker”, bl.a. inviteres det til et uforglemmelig møte mellom professor Jostein Gripsrud, UiB, og Harald Eia i det fjerde og siste programmet.


Egenprodusert samfunnsvitenskapelig program
Kontaktpersoner: Rune Klevjer (manusforfatter/progr.leder) tlf: 90 63 03 60
May-Britt Skjelvik (prosjektleder UMS) tlf: 55 58 69 11
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23047853 / 90775758