Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. september 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Ut i naturen: Det norske arboret, grønt hele året

Unik plantesamling

Per Harald Salvesen, direktør for Det norske arboret, og programleder Dag Lindebjerg (Foto: NRK)
Per Harald Salvesen, direktør for Det norske arboret, og programleder Dag Lindebjerg (Foto: NRK)
På Milde utenfor Bergen ligger Arboretet, en enorm plantesamling med arter fra hele verden. Klimaet her er et av de mildeste i Norge, velegnet til å forske på planter fra andre himmelstrøk. Kanskje vil vi oppleve en endring i den norske floraen i takt med klimaendringene?

Programleder Dag Lindebjerg har møtt Per Harald Salvesen, botaniker ved Universitetet i Bergen og direktør for Det norske arboret.

Det største i landet
Stiftelsen Det norske arboret har sammen med Universitetet i Bergen drevet og eid det populære området i 30 år. Det norske Arboret på Milde er det største i landet av sitt slag. Universitetets botaniske hage tar form her. Ordet "arboret" er avledet av ordet "tre" (arbor) på latin.

Selve Arboretet dekker 600 mål, og i tillegg kommer store friområder, blant de mest besøkte i Bergen. Her dyrkes gamle og nye innførte planter i skogen, og det forskes på hvordan nye arter vil oppføre seg i vår nordiske flora. Noen kan bli plagsomme og true med å fortrenge opprinnelige planter, mens andre er blitt en naturlig del av det norske plantemangfoldet.

Poteten er et eksempel på en importert plante som vi i dag ikke klarer oss uten, og på Arboretet vil vi også få se en blå potet. I tillegg er det importert korn og mange nytte- og prydvekster. Arboretet har en egen historisk hage, med Blondehuset som et naturlig midtpunkt. Hit kommer små og store på søndagstur for å spise vafler og kose seg blant lavendel og timian.

Her er også et vakkert rosarium som er et av de største i landet, Nordens største samlinger av rododendron som tar pusten fra besøkende i blomstringen, og grov, gammel furuskog. Her er en egen lynghage og planter fra Amerika, Øst-Asia, Afrika og den sørlige halvkule.

Gamle skogplantninger vitner om skogreisningsarbeidet som pågikk i Fana (området hvor Arboretet på Milde ligger) fram til midten av forrige århundre.

Naturprogram fra Program Riks, Bergen
Prosjektleder Naturredaksjonen: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83