Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 10. juni 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Kunstnerdalen

Ut i naturen: Kunstnerdalen (ttv)


NRK1 torsdag 10. juni kl 19.35
Ut i naturen: Kunstnerdalen

Natur gav gjenklang i kunstnersinn

Modum Blaafarveværk og naturen rundt har inspirert malere i flere generasjoner. Naturfotografen Ulf Myrvold tar oss med til \"Kunstnerdalen\" i kommunene Sigdal, Modum og Krødsherad. Naturen her har gitt opphav til mange berømte kunstverk.
Mange av våre mest kjente kunstverk ble til på slutten av forrige århundre - \"gullalderen\" i norsk malerkunst. Etter opphold i München og Paris søkte kunstnernes tilbake til det norske. Helst skulle det males utendørs for å fange lys og stemninger så autentisk som mulig.
Mindre kjent er det at et spesielt landskap i Buskerud fikk særdeles stor betydning for kunstnerne i denne perioden. Innfallsporten var Blaafarveværket på Modum hver Frits Thaulow samlet mange av samtidens malere på sitt \"Friluftsakademi\". Hit kom både Harriet Backer, Gerhard Munthe og Edvard Munch. Senere bosatte Christian Skredsvig seg i Eggedal oppe under Norefjell, mens Theodor Kittelsen bygde sitt \"Lauvlia\" i Sigdal. Hva var det ved \"Kunstnerdalen\" som hadde slik tiltrekningskraft på kunstnerne?
Ikke så svært mye er forandret i landskapet i løpet av de hundre årene som er gått siden \"gullalderen\". Fortsatt hviler Norefjell mot synsranden øverst i dalen, mens elva Simoa finner sitt løp mellom skarpeggede, raggete åser. Fra innsjøen Krøderen reiser liene seg stupbratte mot fjellet, mens landskapet faller til ro i det lyse kulturlandskapet på Modum. I \"Kunstnerdalen\" fant kunstnerne både det storslagne, det ville og det lyse og vakre.

Natur og kunst
I kveldens utgave av Ut i naturen ser vi nærmere på den naturen som er opphavet til så mange av våre mest berømte kunstverk. Vi følger i Ernst Josephsons fotspor til Åsfossen i Eggedal, hvor bilder \"Strömkarlen\" ble til - en av Sveriges største kunstskatter. Vi lar Kittelsen selv ta oss med inn i eventyrlandskapet hvor han møtte Nøkken og alvene og hvor det norske trollet fikk sitt ansikt. Vi møter også en av vår tid fremste malere innen figurativ kunst, Anders Kjær, og lar ham fortelle om sitt forhold til naturen og til Kittelsen og Skredsvig. Anders Kjær har selv valgt å bosette seg og arbeide ved Krøderen.
Naturen har til all tid virket på menneskers sinnsstemninger, og \"gullalderens\" kunstnere evnet å fange disse inntrykkene for ettertiden. Kanskje er noe av det samme å finne i denne naturen også i våre dager?

NRK1 torsdag kl 19.35

Bilde (via Scanpix/Internett)
Haugsfossen ved Modum Blaafarveværk har inspirert mange malere. (Foto: Gunhild Ramm Reistad)

Naturprogram fra NRK Fjernsynet, Faktavdelingen
Ved Ulf Myrvold
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41