Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 27. april 2000 kl 19.30 Ut i naturen: Der satt'n

Ut i naturen: Der satt\'n (ttv)


NRK1 torsdag 27. april kl 19.30
Ut i naturen: Der satt\'n

Kunsten å fiske ørret med mark

Trond Andersson og Per Erik Borge gav i 1997 ut boken \"Langs markfiskerens stier\". Denne boken er inspirasjonskilde og faktagrunnlag for to Ut i naturen-programmer om ørretfiske.

Per Erik Borge var en ivrig markfisker som barn, og nå vil han
gjerne ta opp igjen denne interessen. Med Trond Andersson som læremester besøker de Tinnelva og Golsfjellet på jakt etter gode klasserom og bitevillig ørret.

De to programmene - det andre programmet, \"Der satt\'n igjen\", sendes 18. mai - tar for seg markfisket som en tradisjonsrik, norsk form for fiske. Et fiske som kan være effektivt, men som de fleste forbinder med en passiv venting på en dupp som skal begynne å bevege seg. I klar motsetning til dette vil programmet ta for seg det aktive markfisket - en metode som ikke står tilbake for andre metoder, men som kan stille veldig store krav til utøveren. Hvordan kan man så lære seg denne teknikken og utvikle seg som sportsfisker?

I programmene drøftes og demonstreres ulike sider ved dette fisket med fokus på teknikk, utstyr og praktisk fiske ved elver og vann. Litt filosofi ved elvebredden blir det også.

Læreren og eleven
På samme måte som i boken \"Langs markfiskerens stier\" møter vi Per Erik Borge og Trond Andersson på fisketur sammen. Per Erik Borge fisket mye som barn, men har ikke drevet med sportsfiske i voksen alder. Trond Andersson er en erfaren sportsfisker som gjerne deler sine kunnskaper med andre. I programmet \"Der satt\'n\" er Per Erik Borge \"læregutten\" som blir med på sommerens fiske langs elver og vann i Norge for å bli ført inn i sportsfiskets verden igjen. På denne måten - som lærer og elev i god Izaak Walton-ånd - danner dette samspillet rammen rundt en samtale om teknikker, utstyr og fiskeglede.

NRK1 torsdag kl 19.30

Naturprogram fra NRK Fjernsynet, Faktaavdelingen
Produsert av TMM Produksjon A/S
Ved Bjørn Tore Hallem og Hans Munkevik
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41