Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 22. april 2001 kl 22.30 Brobyggerne

Brobyggerne (ttv)


NRK1 søndag 22. april kl 22.30
Brobyggerne(1:8)

Tro og livssyn på Pilegrimsgård i Valdres

NRK byr på et gjensyn med serien hvor åtte brobyggere med forskjellig tro og livssyn møtes på Pilegrimsgård i Valdres. Gjennom gruppesamtaler, enkeltintervjuer og diskusjoner legges det opp til både dialog og konfrontasjon og godt rom for følelser og personlige erfaringer. Målet er å møte levende mennesker som snakker om sin tro i forhold til livet, ikke å stevne teoretikere til teologisk debatt.

Norge er ikke hva det var. Vårt staute, kristne land har eksplodert i et mylder av religioner og livssyn. New Age-healere, muslimer, buddhister, humanetikere... I en hele uke er deltakerne sammen for å finne stillheten, for å prate, krangle, leke, og med programleder Kjell Erik Moen i spissen skal de faktisk bygge bru over Hedalselva. Og brobyggerne, det er;

Kristine Dingstad (kristen, katolikk)
Bjørn Kristiansen (kristen, pinsevenn)
Heidi Kverndokk (buddhist, japansk opplysningsbuddhisme)
Eirik Myrhaug (samisk shaman)
Siri Simonsen (humanetiker)
Inge Ås (healer, New Age\'er)
Jakob Winsnes (kristen, indremisjonsmann)
Kadafi Zaman (moderne muslim)

Allsidig dame
I det første programmet er det den allsidige kvinneaktivisten Inge Ås som er hovedpersonen. Som nyreligiøs healer får hun bryne sin tro gjennom dialog med de andre \"brobyggerne\"

Inge Ås startet sin spirituelle karriere som \"heks\"! Det finnes knapt den ting innen healing hun ikke har prøvd ut og praktisert. Selv kaller hun seg kunstner, terapeut og musiker. Det som engasjerer henne mest, er når hun føler at hun kan være en \"medskaper\" i universet...

NRK1 søndag kl 22.30
Tidligere sendt 2.7.00

Egenprodusert fra Faktaavdelingen
Programleder: Kjell Erik Moen
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 (anna- marie.normann@nrk.no)


Bilde
1. Med programleder Kjell Erik Moen i spissen samles åtte forskjellige mennesker med forskjellig tro og livssyn på Pilegrimsgård i Valdres. (Foto: Egil Heggen).

2. Hovedpersonen i første program er Inge Ås, som er nyreligiøs healer. (Foto: Egil Heggen).