Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 31. januar 2002 kl 22.00 Barndommens rike: Den tøffe barndommen

Barndommens torner

Psykiater Finn Skårderud om den tøffe barndommen. (Foto: Trond Isaksen)
Psykiater Finn Skårderud om den tøffe barndommen. (Foto: Trond Isaksen)
I siste del av serien får vi innsyn i årsaker til psykiske og sosiale problemer i oppveksten.
Vi blir kjent med en ung mann som hadde en vanskeligere oppvekst enn de fleste, men som likevel har klart seg bra i livet. Vi treffer også en ung kvinne som vokste opp under tilsynelatende gode og harmoniske forhold, men som utviklet store problemer.


Hva er det som gjør at noen greier seg selv om barndommen var vanskelig, mens andre får problemer selv om de hadde en god oppvekst?

Bl.a. deltar den anerkjente danske oppdragelsesekspert Jesper Juul, den norske psykiateren Finn Skårderud og professor i psykologi Frode Thuen i siste sending av ”Barndommens rike”.

Hvert femte barn
Til tross for en enorm velstandsutvikling i Norge, har så mange som 20 % av dagens barn og unge en eller annen form for psykisk plage. At så mange som hver femte av den oppvoksende generasjon sliter med slike problemer, står i sterk kontrast til at vi aldri har vært så opptatt av at våre barn skal ha det bra som nettopp nå.

Utydelig kultur
Finn Skårderud mener at vi lever i en utydelig kultur, der de unge får lite klare beskjeder om at sånn og sånn skal du gjøre: – Unge mennesker lager da gjerne sine egne normer og idealer, og de er ofte ekstremt strenge. Skårderud har møtt mange av disse som er flinke utad sett, men som selv føler seg mislykket.

Skårderud gir et eksempel på en årsaksbeskrivelse: - Hvis man har problemer med å vite hvem man er, tyr man kanskje til kroppen. Hvis jeg er den tynneste i Bergen, så vet jeg i alle fall noe.

Mer om serien
Nærmere informasjon om serien ”Barndommens rike” finner du på: www.barndommens-rike.no

Her kan publikum stille spørsmål til fagfolk og dele erfaringer med hverandre. Serien er produsert av UNIVISJON AS. Faglig ansvarlig: prof. dr. psychol. Frode Thuen ved Universitetet i Bergen. Programprodusenter er Arnt Brandseth og May-Britt Skjelvik ved produksjonsselskapet UNIVISJON, som er en av de største leverandørene av forskningsformidling på TV. De tre programskaperne var også ansvarlige for den populærvitenskapelige TV-serien ”Vårt indre liv”, som gikk på NRK1 og NRK2 i 1999 og 2000. Denne serien fikk meget god mottakelse.

Innkjøpt norsk serie
Produsent: UNIVISJON AS
Regi: Arnt Brandseth og May-Britt Skjelvik
Nærmere informasjon: Frode Thuen (Tlf. 55 58 32 50,e-mail: Frode.Thuen@psych.uib.no ), Arnt Brandseth (Tlf. 55 58 69 02, e-mail: Arnt.Brandseth@ums.uib.no) eller May-Britt Skjelvik (Tlf. 55 58 69 11, May-Britt.Skjelvik@ums.uib.no).
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
Psykiater Finn Skårderud om den tøffe barndommen. (Foto: Trond Isaksen)
LENKER
  • Mer om serien