Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 18. september 2005 kl 16.30 Nordisk gudstjeneste på Bengtskjær fyr i Finland

Bengtskjær fyr i Østersjøen


Nordisk gudstjeneste fra Bengtskjær fyr i Østersjøen.

Årets nordiske gudstjeneste kommer fra Nordens høyeste fyr på øya Bengtskjær som ligger der hvor Østersjsøen og Finskebukta møtes. Etter at dampskipet "Helsingfors" forliste her i 1905 ble det besluttet å bygge et fyr her, det ble ferdigstilt året etter og ble 46 meter høyt og 52 meter over havet.

Erkebiskop emeritus John Vikström er gudstjenesteleder og predikant i en enkel gudstjeneste fra Bengtskjær fyr. Han har satt som tema; "Et kristent menneskes frihet".

Teksten leses av Patricia Hagelberg-Sahlgren. Tor Hanner spiller trekkspill. Clara Reinikainen medvirker med sang, det gjør også vokalgruppen 4U som består av Pia Kulla, Sanna Strömsund, Björn Holmberg og Anders Strömsund.

Unisone sanger synges også; "Guds kärlek är som stranden", "Herre, du vandrar försoningens väg", "Gud, från ditt hus".

Høsten 1968 flyttet de sista fyrvokterne fra Bengtskjær. Fyret ble automatisert. Nå begynte forfallet. Vær og vind bet på bygningene. Men i dag er det igjen livlig på Bengtskjær. Nå er det turistene som søker ut på fyret i tusentall hvert år.

Denne gudstjenesten sendes søndag den 18. september i de fire nordiske landene Finland, Sverige, Norge og i Danmark.

Gudstjenesten ble tatt opp i juni 2005, og YLE’s svenskspråklige kanal FST har vært ansvarlig for produksjonen.