Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 7. april 2003 kl 21.30 Dok1: Dok1: Makt og mening

Juklerød-saken: Oppfatning og revolte

Arnold Juklerøds sak er en av de mest interessante eksemplene i det forrige århundret på psykiatriens posisjon i det norske samfunnet. (Foto: Iris Film)
Arnold Juklerøds sak er en av de mest interessante eksemplene i det forrige århundret på psykiatriens posisjon i det norske samfunnet. (Foto: Iris Film)
Juklerød-saken lå som en mare over Gaustad psykiatriske sykehus i flere år. Så døde Arnold Juklerød bokstavelig talt på sin post, i 1996. Saken derimot levde videre, og filmregissøren Haakon Sandøy har fulgt dens utvikling både mens Arnold Juklerød selv levde – og i ettertid.

Dokumentarfilmen "Makt og mening" viser blant annet til innrømmelsene som i ettertid er gjort i Arnold Juklerøds favør. Den reiser, i tråd med dette, spørsmålet om oppreisning for skytebasen som ble tvangsinnlagt for vrangforestillinger i 1971.

Mot sin vilje
Innleggelsen skjedde selvsagt mot Arnold Juklerøds egen vilje, og da tiden for utskrivning kom, nektet han å forlate sykehuset før diagnosen som var gitt ham ble slettet. Det skjedde som kjent aldri.

I tiden før innleggelsen hadde Arnold Juklerød vært aktiv i lokalpolitikken mot nedleggelsen av en grendeskole. I denne saken anklaget han myndighetene for overtredelse av folkeskoleloven. Mot sin egen stemme ble Juklerød valgt som leder av gruppen som arbeidet for å bevare den aktuelle skolen. Det var hans engasjement i denne saken som førte til innleggelsen på Gaustad psykiatriske sykehus.

Innesperret seierherre
Arnold Juklerød ble holdt innesperret på sykehuset i flere år og behandlet med tunge medisiner. Senere hadde han framgang i bevisføringen mot nedleggelsen av skolen. Den ble kjent rettsstridig. Arnold Juklerød var altså med på å seire i en sak han selv var valgt til leder for, den samme saken som førte til tvangsinnleggelsen. Juklerød fikk rett i anklagene arbeidsgruppen hele tiden hadde forelagt de ansvarlige skolemyndigheter, samtidig som han av andre myndigheter måtte se seg selv tvangsinnlagt.

Ankepunktene
I "Makt og mening" blottlegger Haakon Sandøy det som synes å være "normal" bruk av kontroll- og tvangsmetoder i det norske samfunnet. Sandøys dokumentarfilm reiser en rekke spørsmål som angår oss alle, men med særskilt adresse til norsk rettssikkerhet og norsk psykiatri.

Innkjøpt norsk program
Regi: Haakon Sandøy
Produksjon: Iris Film
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57