Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 9. juni 1999 kl 19.35 Forbruker-Refleks

Forbruker Refleks

NRK1 onsdag 9. juni kl 19.35
Forbruker-Refleks
Gradvis dyrere husleie

Den nye husleieloven som trer i kraft fra årsskiftet kan føre til at mange får vesentlig høyere boutgifter. I kveldens Forbruker-Refleks ser man nærmere på hvilke følger en oppheving av husleiereguleringen vil få.
En viktig del av den nye husleieloven er nemlig at husleiereguleringen oppheves. Dette vil føre til at leiligheter som i dag omfattes av reguleringen, og dermed har lav leie, i løpet av en tiårsperiode skal oppjusteres til markedsleie.
Leietakere som ikke makter å betale den nye husleien, kan søke om bostøtte. Men ikke alle oppfyller kravene til å få bostøtte. Er du blant dem som ikke har krav på bostøtte og ikke vil klare å den nye leien, er du ute på leiemarkedet på lik linje med alle andre.
Staten har ikke tatt hensyn til at dette kan føre til at folk som kanskje har bodd på samme sted, i samme leilighet i hele sitt liv nå plutselig befinner seg i \"ingenmannsland\" og må lete etter ny bolig på et tøft og kostbart leiemarked.

Et annerledes \"husproblem\"
Tenk deg følgende situasjon: Noen graver et avløpsrør ned i en vie som passerer huset ditt. Rører er plassert slik i terrenget at det sikter rett mot husveggen din. Ved store nedbørsmengder virker rører nærmest som en vannkanon, og huset ditt blir skadet av vannmassene og slammet som følger med.
Gerd Smedstuen i Arendal opplevde akkurat det. Da hun prøvd å plassere ansvaret der det hørte hjemme - hos Selmer - ble hun fortalt at huset hennes var uheldig plassert i forhold til veien der vannrøret var nedgravd. Men huset har stått der siden 1750, lenge før veien kom.
Are Eliassen, distriktssjef i Selmer Arendal, og Trygve Bergsåker, spesialist på byggesaker ved Universitetet i Oslo, har sett nærmere på saken.

Dyrt å være først
Den som oppsøker legevakten først på Karmøy, må betale over 30 prosent mer enn pasient nummer to. Forskjellsbehandlingen føles urimelig, men praktiseres over hele landet. Denne måten å fastsette egenandelen på går spesielt ut over pasienter som bor i distriktsnorge, fordi sannsynligheten for å være først i køen den dagen en søker legehjelp er støtte her enn i en storby som f.eks. Oslo. Og ekstra dyrt kan det bli for kronisk syke. I kveldens Forbruker- Refleks møter vi 56 år gamle Ragnhild Krakevik som daglig er avhengig av medisiner på grunn av allergi, astma og lungeemfysem.

NRK1 onsdag kl 19.35

Forbrukermagasin fra NRK Faktavdelingen
Prosjektleder: Cecilie Ellingsen
Programledere: Marie Sjo og Egil Teige
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41