Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 31. mars 2002 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste fra Værnes kirke

Gudstjeneste i høytid og glede

Blåsekvartett og orgelbrus vil møte oss når Værnes kirke åpner dørene i dag. Det er budskapet om Jesu oppstandelse gjennom musikk ledet av kantor Gunnar Gustad, korsang av Værnes Kammerkor og ikke minst gjennom tekstlesing og preken ved pastor Knut Skogrand.

Værnes kirke, som de fleste hevder er den eldste stående kirkebygning i Norge med byggestart mellom 1075 og 1100, er i seg selv en påskekirke. Kirkens kunstneriske
utsmykking er som en vandring i Jesu lidelseshistorie, fra inntoget i Jerusalem på palmesøndag til oppstandelsen 1. påskedag. Og når påskedramaet også skildres gjennom
Bibelens egen dramatisering, musikk og salmesang er både den ytre og indre ramme på plass for en vellykket påskefeiring.

Produsert av NRK Riks Tyholt
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23047853/90775758